GENERATIE XI                                                                                                                05-06-2021

 

XIa ROELOF PRINS (van Xa), geb. Kampen 08-06-1857, sigarenmaker (1882,  1884, 1889, 1890, 1893, 1895, 1903, 1911, 1922), sigarensorteerder (1882, 1883, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1900, 1909, 1911, 1918), ovl. Deventer 11-01-1922, tr. Kampen 02-02-1882

 

HENDRIKA WILLEMINA RINGOIR, geb. Kampen 24-02-1859, dienstbode (1882), zonder beroep (1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1889, 1890, 1893, 1894, 1895, 1900, 1909, 1911, 1918, 1927, 1932), ovl. Zutphen 18-06-1932, dochter van Dirk Jan Ringoir en Johanna van den Berg.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aalt Prins, geb. Kampen 19-11-1882, ovl. Kampen 27-08-1884.

Dirk Jan Prins, geb. Kampen 22-12-1883, volgt XIIa.

Aaltje Prins, geb. Kampen 23-07-1885, ovl. Kampen 16-10-1885.

Johanna Prins, geb. Kampen 19-05-1887, volgt XIIb.

Hendrik Prins, geb. Kampen 09-05-1889, ovl. Kampen 17-11-1889.

Hendrikje Prins, geb. Kampen 23-12-1890, volgt XIIc.

Aalt Prins, geb. Kampen 23-03-1893, ovl. Kampen 09-10-1894.

Elisabeth Prins, geb. Kampen 12-07-1895, volgt XIId.

Peter Hendrik Prins, geb. Kampen 15-09-1900, volgt XIIe.

Jantje Prins, geb. Kampen 15-09-1900, ovl. Kampen 19-12-1903.

 

Dirk Jan Ringoir is sigarenmaker (1858, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887,  1888, 1889, 1891, 1893, 1895, 1898), cigarenmaker (1859), aanspreker (1889, 1900), werkman (1911). Johanna van den Berg is naaister (1858), zonder beroep (1859, 1882).

 

BS Kampen 02-02-1882: Roelof Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1877 en dat hij vervolgens door Gedeputeerde Staten uit hoofde van gebreken (nr. 311) van den dienst is vrijgesteld.

 

In de keuringseisen voor het geneeskundig onderzoek, bepaald bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1871, is gebrek 311 omschreven als Misvorming of verkromming van den voet (zoogenaamde horrel- en platvoeten), waardoor het marcheren bemoeijelijkt wordt. N.B. De vol- of breedvoet moet hieronder niet begrepen worden.

 

Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir kunnen in 1911 niet de kosten opbrengen om in een notariële akte te laten vastleggen dat zij toestemming gaven voor het huwelijk tussen Dirk Jan Prins en Everdina Oosterbroek.

 

BS Amsterdam 29-03-1911: Gemeente Apeldoorn. De burgemeester van de gemeente Apeldoorn verklaart hiermede op getuigenis van Hendrik Muis, oud 37 jaren, van beroep gemeentebode, en Hendrik Jan Bos, oud 39 jaren, van beroep Concierge, beiden in deze gemeente woonachtig, aan hem bekende en geloofwaardige getuigen, dat Roelof Prins, sigarensorteerder en diens echtgenoote Hendrika Willemina Ringoir zonder beroep wonende binnen deze gemeente onvermogend zyn, om de kosten te betalen, vallende op de notariële toestemming voor een huwelijk. Gegeven te Apeldoorn, den 24 maart 1911.

 

Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen in Kampen (1882). Het gezin van Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir woont in Kampen, Bolwerk, wijk 3 nr. 402 (1882), in Kampen, Bolwerk, wijk 3 nr. 402A (1883), in Kampen (1884), vermoedelijk aan het Bolwerk wijk 4 nr. 402A aangezien Aalt Prins daar is overleden, in Kampen, Buiten Nieuwstraat, wijk 4 nr. 313 (1885), in Kampen, Groenestraat, wijk 2 nr. 69 (1887), in Kampen (1888), in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 69d (1889), in Kampen, Patrimoniumsteeg 7 (1889), vermoedelijk aangezien Hendrik Prins daar is overleden, in Kampen, Patrimoniumsteeg 14 (1890), in Kampen, Cellesweg (1893), in Kampen, Cellesweg 9 (1894), vermoedelijk aangezien Aalt Prins daar is overleden, in Kampen, Valkstraat (1895),  in Kampen, Groenestraat (1900), in Kampen, Rozenstraat 6 (1903), vermoedelijk aangezien Jantje Prins daar is overleden, in Apeldoorn (1909), in Zutphen (1911), in Apeldoorn (1911) en in Deventer (1918, 1922). Hendrika Willemina Ringoir woont in Deventer (1927) en in Apeldoorn (1932). [1]

 

 

XIb ELIZABETH PRINS (van Xa), geb. Kampen 01-11-1861, zonder beroep (1888, 1944), ovl. Kampen 12-06-1944, tr. Kampen 01-11-1888

 

DERK JAN TEN HOOVE, geb. Kampen 10-02-1860, sigarenmaker (1888), meesterknecht op eene sigarenfabriek (1888), meesterknecht eener sigarenfabriek (1905), meesterknecht op een sigarenfabriek (1928), zonder beroep (1939), ovl. Kampen 26-01-1939, zoon van Hermanus Hendrik ten Hoove en Tonia van Putten.

 

Hermanus Hendrik ten Hoove is barbier (1860), schilder (1870). Tonia van Putten is zonder beroep (1860, 1870, 1888).

 

BS Kampen 01-11-1888: Derk Jan ten Hoove overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen  voor de lichting van 1880 en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te zijn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld.

 

Elizabeth Prins en Derk Jan ten Hoove wonen in Kampen (1888). Het gezin van Elizabeth Prins en Derk Jan ten Hoove woont in Kampen (1905, 1928, 1939). Elizabeth Prins woont in Kampen (1944). [2]

 

 

XIc JENTJE PRINS (van Xa), geb. Kampen 02-09-1876, zonder beroep (1905, 1907, 1928, 1955), ovl. Kampen 21-10-1955, tr. Kampen 07-09-1905

 

JAN STOEL, geb. Veecaten (gem. Zalk en Veecaten) 14-09-1878, sigarenmaker (1905, 1907, 1928), ovl. Kampen 28-08-1953, zoon van Albert Jan Stoel en Hendrikje van Dijk.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Albert Jan Stoel, geb. Kampen 28-05-1907.

 

Albert Jan Stoel is landbouwer (1869, 1872, 1874, 1878, 1880). Hendrikje van Dijk is zonder beroep (1869, 1872, 1874, 1878).

 

BS Kampen 07-09-1905 Jan Stoel overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1898 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van te zijn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld.

 

Jentje Prins en Jan Stoel wonen in Kampen (1905). Het gezin van Jentje Prins en Jan Stoel woont in Kampen, Wagenmakerssteeg (1907) en in Kampen (1928, 1953). Jentje Prins woont in Kampen (1955). [3]

 

Jan Stoel en Jentje Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XId KOBUS PRINS (van Xg), geb. Grafhorst 22-12-1885, veehouder (1914, 1920, 1926, 1928, 1956), arbeider (1915), landbouwer (1920), boerenarbeider (1927), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 20-04-1956, tr. Grafhorst 04-11-1915

 

NEELTJE ROOK, geb. Grafhorst 14-12-1886, zonder beroep (1915, 1920, 1926, 1927, 1928, 1943), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 08-11-1943, dochter van Roelof Rook en Gerrigje van de Venis.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Harm Prins, geb. Grafhorst 08-10-1916, zonder beroep (1928), ovl. Grafhorst 10-05-1928.

Roelof Prins, geb. Grafhorst 01-07-1918, volgt XIIf.

Gerrit Prins, geb. Grafhorst 07-10-1919, zonder beroep (1920), ovl. Grafhorst 24-03-1920.

Evert Prins, geb. Grafhorst 07-10-1919, zonder beroep (1920), ovl. Grafhorst 11-02-1920.

Evert Prins, geb. Grafhorst 23-12-1921, volgt XIIg.

Gerrit Prins, geb. Grafhorst 20-10-1924, volgt XIIh.

een levenloos geboren dochter, geb. Grafhorst 20-02-1926.

Gerrit Jan Prins, geb. Grafhorst 29-03-1927, ovl. Zwolle 02-04-1927.

Harm Prins, geb. Grafhorst 05-11-1928, volgt XIIi.

Gerrigje Prins, geb. Grafhorst 23-03-1931, volgt XIIj.

 

Roelof Rook is verveener (1883, 1884, 1885), veehouder (1913). Gerrigje van de Venis is dienstbode (1883), zonder beroep (1884, 1886, 1914, 1915, 1920).

 

Kobus Prins woont in Grafhorst (1914). Kobus Prins en Neeltje Rook wonen in Grafhorst (1915), in Grafhorst (1920), vermoedelijk wijk 1 nr. 20 aangezien Evert Prins en Gerrit Prins daar zijn overleden,  in Grafhorst (1920), vermoedelijk wijk 1 nr. 20 aangezien Neeltje Rook daar is bevallen van een levenloze dochter, in Grafhorst (1927), in Grafhorst (1928), vermoedelijk wijk 1 nr. 20 aangezien Harm Prins daar is overleden en in IJsselmuiden (1943). Kobus Prins woont in IJsselmuiden (1956). [4]

 

Vermoedelijk woonde Gerrigje van de Venis bij het gezin van haar dochter. Zij is ovl. Grafhorst 08-06-1920 in het huis staande te Grafhorst, wijk één nummer twintig.

 

[…]

 

Neeltje Rook en Kobus Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg in Grafhorst.

 

 

XIe AALTJE PRINS (van Xg), geb. Grafhorst 12-08-1888, zonder beroep (1914, 1924), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 09-07-1965, tr. Grafhorst 25-06-1914

 

JAN VAN DER STEEGE, geb. Grafhorst 06-12-1884, veehouder (1914, 1922, 1924), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 28-01-1974, zoon van Harm van der Steege en Hilligje van der Stege.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Harm van der Steege is landbouwer (1876, 1880, 1905), veehouder (1884, 1914, 1917), wethouder (1888), zonder beroep (1924). Hilligje van der Stege is boerenmeid (1876), zonder beroep (1880, 1884, 1900).

 

Aaltje Prins en Jan van der Steege wonen in Grafhorst (1914, 1922) en in Grafhorst (1924), vermoedelijk wijk 1 nr. 111 aangezien Hendrik Jan van der Steege daar is overleden. [5]

 

foto uit 1920 van het gemeentebestuur van grafhorst met wethouder harm van der steege, weduwnaar van aaltje prins

Het gemeentebestuur van Grafhorst, 1920. Zittend, links: Harm van der Steege, wethouder.

 

Aaltje Prins en Jan van der Steege zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg in Grafhorst.

 

 

XIf GERRIT PRINS (van Xg), geb. Grafhorst 11-08-1894, landbouwer (1922), veehouder (1926, 1930), landarbeider (1936), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 04-10-1976, tr. Grafhorst 19-01-1922

 

GEERTJE VINKE, geb. Grafhorst 21-01-1896, dienstbode (1922), zonder beroep (1926, 1930, 1936), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 25-11-1976, dochter van Lubbertus Vinke en Aaltje Schinkel.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Harm Prins, geb. Grafhorst 14-11-1922, volgt XIIk.

Aaltje Prins, geb. Grafhorst 25-10-1924, zonder beroep (1926), ovl. Grafhorst 08-01-1926.

Lubbertus Prins, geb. Grafhorst 24-06-1927, volgt XIIm.

Evertje Prins, geb. Grafhorst 21-04-1930, zonder beroep (1930), ovl. Grafhorst 18-08-1930.

Aaltje Prins, geb. Grafhorst 04-12-1931, volgt XIIn.

Evertje Prins, geb. Grafhorst 16-01-1933, volgt XIIo.

Alfijtha Prins, geb. Grafhorst 11-05-1935, zonder beroep (1936), ovl. Grafhorst 20-05-1936.

Jacobus Prins, geb. Grafhorst 14-04-1937, volgt XIIp.

 

Lubbertus Vinke is arbeider (1890, 1894, 1896), veldarbeider (1922), zonder beroep (1946). Aaltje Schinkel is boerenmeid (1890), zonder beroep (1894, 1896, 1922, 1933).

 

BS Grafhorst 10-01-1922: Harm Prins, de vader van Gerrit Prins, is bij het huwelijk aanwezig. Evertje Wielink, de moeder van Gerrit Prins, blijkens overgelegde akte in dit huwelijk toestemmende.

 

Gerrit Prins woont in Grafhorst (1922). Geertje Vinke woont in Kampen (1922). Gerrit Prins en Geertje Vinke wonen in Grafhorst (1926), vermoedelijk wijk 1 nr. 129 aangezien Aaltje Prins daar is overleden, in Grafhorst (1930), vermoedelijk wijk 1 nr. 153 aangezien Evertje Prins daar is overleden en in Grafhorst (1936). [6]

 

Roel Post: Gait en Geertien, zoals ze in Grafhorst zeiden hadden een klein boerderijtje aan de Achterstraat nr. 5. Van deze boerderij alleen konden ze niet rondkomen, zodat Gait ook nogal wat “los” werk verrichtte.

 

ansichtkaart van grafhorst, het postkantoor in de achterstraat met rechts in beeld geertje vinke, vrouw van gerrit prins uit grafhorst

Ansichtkaart. Het postkantoor van Grafhorst in de Achterstraat (links). Hiervoor staat Hermien van Asselt (geb. 1954). Rechts staat Geertje Prins-Vinke (1896-1976). [7]

Aaltje Prins, Evertje Prins en Alfijtha Prins en hun ouders Gerrit Prins en Geertje Vinke zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg te Grafhorst.

 

[…]

 

 

XIg GEERTJE LAMMINA PRINS (van Xn), geb. Staphorst 03-05-1907, zonder beroep (1934), ovl. , tr. ’s-Gravenhage 12-08-1936

 

JOHANNES VELDHUIS, geb. ’s-Gravenhage 12-02-1906, ovl. (?), zoon van Klaas Veldhuis en Alberdina Hamminga.

 

Klaas Veldhuis is arbeider (1892, 1916, 1921), stoker (1900, 1903, 1906), werkman gasfabriek (1912), gemeentewerkman (1928, 1930), zonder beroep (1934, 1938). Alberdina Hamminga is zonder beroep (1892, 1900, 1903, 1906, 1912, 1916, 1921, 1928, 1930, 1934).

 

Geertje Lammina Prins trouwt met de broer van haar schoonzus. Anders gezegd: een broer en zus Prins trouwen met een zus en broer Veldhuis.

 

Johannes Veldhuis wordt 08-03-1927 opgenomen in het christelijke gesticht voor krankzinnigen “Bloemendaal” en keert 31-10-1928 terug naar zijn ouders. Mogelijk was hij een tuberculeuze-krankzinnige of tering-patiënt.

 

Geertje Lammina Prins woont in ’s-Gravenhage (1913-1939). Johannes Veldhuis woont in ’s-Gravenhage (1913-1927), in Loosduinen, Krankzinnigengesticht Bloemendaal (1927-1928) en in ’s-Gravenhage (1928-1939). [8]

 

Geertje Lammina Prins en Johannes Veldhuis zijn Nederlands Hervormd (1913-1939). [9]

 

 

XIh HENDRIK GERRIT PRINS (van Xn), geb. Staphorst 19-12-1908, correspondent (1934), ovl. (?), tr. ’s-Gravenhage 02-05-1934

 

ANNA MARIA VELDHUIS, geb. ’s-Gravenhage 26-02-1909, zonder beroep (1934), ovl. (?), dochter van Klaas Veldhuis en Alberdina Hamminga.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[…]

 

Klaas Veldhuis is arbeider (1892, 1916, 1921), stoker (1900, 1903, 1906), werkman gasfabriek (1912), gemeentewerkman (1928, 1930), zonder beroep (1934, 1938). Alberdina Hamminga is zonder beroep (1892, 1900, 1903, 1906, 1912, 1916, 1921, 1928, 1930, 1934).

 

Hendrik Gerrit Prins en Anna Maria Veldhuis wonen in ’s-Gravenhage (1913-1939). [10]

 

Hendrik Gerrit Prins en Anna Maria Veldhuis zijn Nederlands Hervormd (1913-1939). [11]

 

 

XIi GEERTJE PRINS (van Xp), geb. Ambt Hardenberg 23-09-1912, ovl. (?), tr. Hardenberg 20-10-1938

 

JOHANNES GERRIT HARMEN KOESLAG, geb. Amsterdam 22-03-1911, ovl. (?), zoon van … Koeslag en …

 

Kennelijk een verlovingsadvertentie:

 

Verloofd Geertje Prins en Johannes G.H. Koeslag

Hardenberg, Voorstraat 11

Amsterdam, Ruysstr. 125 II

25-12-1932

 

Geertje Prins woont in Hardenberg, Voorstraat 11 (1932). Johannes Gerrit Harmen Koeslag woont in Amsterdam, Ruysstraat 125-II (1932). Geertje Prins en Johannes Gerrit Harmen Koeslag wonen in Amsterdam (1953).

 

 

XIj GERRIT PRINS (van Xp), geb. Ambt Hardenberg 17-07-1917, ovl. (?), tr.

 

C. VAN DE(R, N) DUYN, geb. (?), ovl. (?), dochter van … van de(r, n) Duyn en …

 

Gerrit Prins en C. van de(r, n) Duyn wonen in Amsterdam (1953).

 

 

XIk WILLEM AART PRINS (van Xp), geb. Avereest 30-09-1920, gemeenteopzichter (1948), ovl. 03-07-1986, tr.

 

CORNELIA JACOBA SCHRIER, geb. (?), ovl. (?), zonder beroep (1948), dochter van … Schrier en …

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

een levenloos geboren dochter, geb. Aalsmeer 06-08-1948.

 

Willem Aart Prins en Cornelia Jacoba Schrier wonen in Aalsmeer (1928) en in Utrecht (1953).

 

 

XIm WILHELM PRINS (van Xq), geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 01-11-1905, stations-ambtenaar bij de Samarang Joana Stoomtram Maatschappij (1930), stations-ambtenaar bij de Samarang Joana Stoomtramwegmaatschappij (1930), ovl. (?), tr. Avereest 13-06-1930 (met de handschoen)

 

HERMINA HENDRIKA GEUL, geb. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 25-11-1906, zonder beroep (1930), ovl. (?), dochter van Jan Geul en Margje Kouwen.

 

Jan Geul is landbouwer (1890, 1905), arbeider (1895, 1901, 1906, 1920), rijksambtenaar (1919, 1922), ambtenaar aan een Rijksopvoedingsgesticht (1922), zonder beroep (1930, 1945). Margje Kouwen is zonder beroep (1890, 1895, 1901, 1905, 1906, 1919, 1920, 1922, 1930, 1947).

 

De bruidegom was niet bij het huwelijk aanwezig. Ingevolge een overgelegde authentieke akte trad Wilhelms vader Gerrit Prins op als bijzonder gevolmachtigde van Wilhelm Prins.

 

BS Avereest 13-06-1930:

 

Speciale lastgeving.

No. 40.

Heden, Dinsdag, den vierentwintigsten December negentien honderd negen en twintig.

Verscheen voor mij, Frederik Louis August Bode, notaris te Semarang, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen.

De heer Wilhelm Prins, Stations-ambtenaar bij de Samarang Joana Stoomtram Maatschappij, wonende te Semarang en mij, notaris bekend.

Welke comparant verklaarde te machtigen bij deze Prins Gerrit melkslijter Balkbrug landbouwer Avereest.

Speciaal.

Om voor en namens hem het huwelijk te voltrekken met Mejuffrouw Hermina Hendrika Geul, zonder beroep wonende te Balkbrug, geboren te Ommerschans Gemeente Ommen op vijf en twintig November negentien honderd en zes, de betrekkelijke huwelijksaangifte te doen, de afkondigingen te doen plaats hebben, aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden vergunning te vragen het huwelijk door eenen bijzonderen bij authentieke acte gevolmachtigde te mogen voltrekken, alle noodige acten en bewijsschriften te produceeren, ten overstaan van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen de verklaring af te leggen dat de lastgever Mejuffrouw Geul voornoemd, aanneemt tot echtgenoote, en dat de lastgever alle de plichten zal vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.

Dat huwelijk te voltrekken ter keuze van de bruid in algehele goederen gemeenschap dan wel met oprichting van huwelijksche voorwaarden waarbij de gemeenschap uitgeslotebn, beperkt of andere bepalingen daaromtrent worden vastgesteld; alle ter zake des huwelijks gedane of te doene schenkingen en aan te nemen de aanbrengsten van den lastgever te doen omschrijven.

Na de voltrekking des huwelijks aan zijne echtgenoote ten aanzien van hare reis naar Java, het bespreken der passage en alle maatregelen daarontrent te nemen, bijstand in rechten te verleenen. Terzake acten en stukken te teekenen, domicilie te kiezen en het verder noodige te verrichten. Waarvan Acte in Originali uit te reiken.

Gedaan en verleden te Semarang ten dage voorschreven  in tegenwoordigheid Soekelan en Joesoef notarisklerken beiden wonende te Semarang als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en ik, notaris, deze acte geteekend. Verleden zonder renvooi, doorhaling of bijvoeging.

 

Bij het huwelijk is overgelegd een afschrift van een Koninklijk Besluit van den een en dertigsten Mei dezes jaars, nommer negen en veertig, waarbij wordt vergund dit Huwelijk bij gevolmachtigde te doen voltrekken:

                          

31 Mei 1930

No. 49.

 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op twee verzoekschriften ter bekoming van vergunning een voorgenomen huwelijk door eenen bijzonderen, bij authentieke akte gevolmachtigde te mogen voltrekken;

Gezien de ten deze ingewonnen ambtsberichten, mitsgaders het rapport van Onzen Minister van Justitie van den 27 Mei 1930, 1e Afdeeling C No. 873;

Gelet op artikel 134 van het Burgerlijk Wetboek;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

aan na te noemen personen te vergunnen hun huwelijk, telkens wat den eerstgenoemde betreft, door eenen bijzonderen, bij authentieke akte gevolmachtigde te doen voltrekken, te weten:

1e. Wilhelm Prins, wonende te Semarang (Nederlandsch Indië) en Hermina  Hendrika Geul, wonende te Balkbrug, gemeente Avereest;

2e. enz.

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

het Loo, den 31 Mei 1930.

(get.) WILHELMINA.

 

De Minister van Justitie,

(get.) J. Donner.

 

Overeenkomstig het oorspronkelijke,

De Secretaris-Generaal bij het Departement van Justitie,

(get.) van Blom.

 

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris-Generaal voornoemd.

 

Wilhelm Prins woont in Semarang, Nederlands Indië (1930). Hermina Hendrika Geul woont in Avereest, Balkbrug (1930). [12]

 

 

XIn HEINRICH PRINS (van Xq), geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 17-05-1908, ovl. (?), tr. Barendrecht 11-08-1932

 

MARIA HENDRINA VAN DER LINDEN, geb. Barendrecht ca. 1909, ovl. (?), dochter van Pieter Karel van der Linden en Lourina Adriana van Drunen.

 

Pieter Karel van der Linden is kleermaker (1900). Lourina Adriana van Drunen is zonder beroep (1900).

 

Maria Hendrina van der Linden is vermoedelijk geb. Barendrecht  ..-02-1909, zie geboorteakte 16-02-1909, akte 13.

 

 

XIo GERRIT WILLEM PRINS (van Xr), geb. Balkbrug (gem. Avereest) 07-04-1914, ovl. Balkbrug (gem. Avereest) 02-06-1993, tr.

 

HENDRIKJE TEN KATE, geb. Balkbrug (gem. Avereest) 13-09-1908, ovl. Hoogeveen 23-04-2001, dochter van Geuchien ten Kate en Jentje Roelofs.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Twee of meer kinderen.

 

Geuchien ten Kate is landbouwer (1905, 1908, 1929). Jentje Roelofs is zonder beroep (1905, 1908, 1929).

 

Gerrit Willem Prins en Hendrikje ten Kate zijn begraven op de Algemene Begraafplaats Balkbrug aan de Oud Avereest 5A in Balkbrug.

 

 

XIp ANTONIA PRINS (van Xs), geb. Kampen 24-03-1887, zonder beroep (1912), ovl. 13-04-1979, tr. Kampen 07-03-1912

 

KOENRAAD VAN DER KAMP, geb. Kampen 10-05-1884, architect (1912, 1917), zonder beroep (1959), ovl. Kampen 10-03-1959, zoon van Wolter van der Kamp en Klazina de Rooij.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Wolter van der Kamp is koperslager (1878, 1884, 1888, 1889, 1903, 1912), zonder beroep (1920, 1931). Klazina de Rooij is zonder beroep (1878, 1884, 1888, 1889, 1903, 1912, 1920, 1924).

 

In het boekje “Let love prevail” beschrijft Derkje van der Kamp-van Dijk, geb. 1915, schoondochter van Antonia Prins, hoe aan Wolter van der Kamp werd gevraagd van wie hij familie was en hoe hij daarop antwoordde:

 

“Waar bei) d’r ene van?”

 

“Van van der Kamp van de Burgwalstraat.”

 

“Zo, zo …. En oe moeder dan?”

 

“Een Prins.”

 

“Van Prins van de Pannekoekendijk?”

 

“Ja.”

 

“Mmm.”

 

Als Antonia Prins een dochter is van Prins van de Pannekoekendijk dan zal haar vader, Aalt Prins (1859-1923), daar hebben gewoond. Willem Prins (1836-1902), de vader van Aalt Prins, was veehouder in Kampen, mogelijk dus aan de Pannekoekendijk.

 

[…]

 

Antonia Prins woont in Kampen (1904), in ’s-Gravenhage (1904) en in Kampen (1904, 1912). Koenraad van der Kamp woont in Kampen (1912). Het gezin van Antonia Prins en Koenraad van der Kamp woont in Kampen (1917), (1959). [13]

 

Koenraad van der Kamp en Antonia Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIq WILLEMINA PRINS (van Xs), geb. Kampen 10-04-1889, zonder beroep (1919, 1952), ovl. Kampen 03-08-1952, tr. Kampen 01-05-1919

 

GERRIT SCHINKEL, geb. Kampen 19-02-1888, sigarensorteerder (1919), ovl. na 03-08-1952 Arnhem 25-03-1978, zoon van Johannes Schinkel  en Hendrika Pieternella van Eden.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[...]

 

Johannes Schinkel is sigarenmaker (1887, 1888, 1892, 1899, 1900, 1909, 1914, 1917, 1919, 1921, 1924, 1925, 1927, 1928) en zonder beroep (1949, 1950).

 

Hendrika Pieternella van Eden is zonder beroep (1887, 1888, 1892, 1899, 1900, 1909, 1914, 1917, 1919, 1921, 1924, 1925, 1927, 1928, 1933).

 

Willemina Prins trouwt met de broer van haar zwager. Anders gezegd: twee zussen Prins trouwen met twee broers Schinkel.

 

Willemina Prins woont in ’s-Gravenhage (1907), in Kampen (1907), in Utrecht (1914) en in Kampen (1914, 1919). Gerrit Schinkel woont in Kampen (1919). Het gezin van Willemina Prins en Gerrit Schinkel woont in Kampen (1952). [14]

               

 

XIr HENDRINA PRINS (van Xs), geb. Kampen 12-06-1893, zonder beroep (1917, 1924), ovl. Kampen 15-09-1924, tr. Kampen 09-08-1917

 

JOHANNES BERNARDUS SCHINKEL, geb. Kampen 18-12-1892, expediteur (1917), ovl. Kampen 11-04-1991, zoon van Johannes Schinkel en Hendrika Pieternella van Eden.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

                                                        

Johannes Schinkel is sigarenmaker (1887, 1888, 1892, 1899, 1900, 1909, 1914, 1917, 1919, 1921, 1924, 1925, 1927, 1928) en zonder beroep (1949, 1950).

 

Hendrika Pieternella van Eden is zonder beroep (1887, 1888, 1892, 1899, 1900, 1909, 1914, 1917, 1919, 1921, 1924, 1925, 1927, 1928, 1933).

 

Willemina Prins, de zus van Hendrina Prins, trouwt met de broer van haar zwager. Anders gezegd: twee zussen Prins trouwen met twee broers Schinkel.

 

Hendrina Prins woont in Kampen (1908) en in Zwolle (1908) en in Kampen (1917). Johannes Bernardus Schinkel woont in Kampen (1917). Het gezin van Hendrina Prins en Johannes Bernardus Schinkel woont in Kampen (1924). [15]

 

 

XIs GERHARDUS PRINS (van Xs), geb. Kampen 24-04-1900, magazijnknecht (1925), fabrieksarbeider (1945), ovl. 12-03-1992, tr. Kampen 26-11-1925

 

HARMPJE TEN HOOPE, geb. Kampen 21-07-1903, zonder beroep (1925, 1945), ovl. 17-06-1989, dochter van Willem ten Hoope en Jentje Dekker.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

                             

[…]

Harmpje Prins, geb. Kampen 13-08-1942, zonder beroep (1945), ovl. Kampen 23-12-1945.

 

Willem ten Hoope is arbeider (1899, 1900, 1903), stoker (1913, 1916, 1917), gemeentearbeider (1921). Jentje Dekker is zonder beroep (1899, 1900, 1903, 1913, 1916, 1917, 1924, 1925, 1955).

 

Gerhardus Prins en Harmpje ten Hoope wonen in Kampen (1925). Het gezin van Gerhardus Prins en Harmpje ten Hoope woont in Kampen (1945). [16]

 

Harmpje Prins, Harmpje ten Hoope en Gerhardus Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIt LAMMERDINA GEERTRUIDA PRINS (van Xx), geb. Kampen 28-07-1910, zonder beroep (1934), ovl. 05-03-1999, tr. Kampen 28-06-1934

 

PIETER KALE, geb. Kampen 23-07-1898, onderwijzer (1923, 1926, 1930, 1932, 1934), ovl. 22-02-1992, zoon van Abraham Kale en Jannetje Klein.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[…]

 

Abraham Kale is barbier (1896, 1898), rijwielhandelaar (1923, 1926), zonder beroep (1930, 1934, 1941). Jannetje Klein is zonder beroep (1896, 1898, 1923, 1926, 1930, 1934, 1960).

 

Lammerdina Geertruida Prins woont in Kampen (1934). Pieter Kale woont in Kampen (1923, 1926, 1930, 1932, 1934). [17]

 

Pieter Kale en Lammerdina Geertruida Prins zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

 

XIu GEERTJE ALIJDA PRINS (van Xx), geb. Kampen 05-01-1913, ovl. Enschede 26-08-2007, tr.

 

HENDRIK DEKKER, geb. (?), ovl. (?) vóór 26-08-2007, zoon van … Dekker en …

 

[…]

 

 

XIv WILLEM PRINS (van Xx), geb. Kampen 06-08-1916, ovl. Kampen 11-11-1995, tr.

 

MARIA JOHANNA PRINS, geb. 21-02-1917, ovl. Kampen 06-03-2000, dochter van … Prins en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Willem Prins en Maria Johanna Prins zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

[…] [18]

 

 

XIw GERRIT PRINS (van Xy), geb. Kampen 19-07-1922, ovl. 17-09-1993, tr.

 

CO VAN DER BEEK, geb. 13-12-1928, ovl. ..-02-1992, dochter van … van der Beek en …

 

 

XIx AALTJE PRINS (van Xaa), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 16-07-1911, ovl. Kampen 24-04-1977, tr. Kampen 21-02-1946

 

PETER GROOTENHUIS, geb. Kampen 05-07-1899, ovl. Kampen 20-08-1990, zoon van Jan Grootenhuis en Lubberdina van Zuthem.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[..]

 

Jan Grootenhuis is veehouder (1897, 1899, 1925, 1926, 1943), landbouwer (1929). Lubbertina van Zuthem is zonder beroep (1897, 1899, 1925, 1926, 1929, 1949).

 

Peter Grootenhuis pacht op het Kampereiland erf 5, het vijfde erf van de Mandjeswaard, van P1943 tot P1972 (aanvang pachtperiodes: P1943, P1955, P1956, P1957, P1958, P1959, P1971). Zijn vader kreeg erf 5 in pacht per P1920. [19]

 

Aalt Grootenhuis, een zoon van Peter Grootenhuis, pacht erf 5 per P1972. [20]

 

Aaltje Prins en Peter Grootenhuis zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden

 

 

XIy CORNELIA PRINS (van Xaa), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 25-09-1912, ovl. Kampen 06-09-1977, tr. Kampen 09-05-1944

 

JACOB KOSTER, geb. Oostendorp (gem. Doornspijk) 02-08-1890, ovl. Kampen 08-04-1972, zoon van Beert Koster en van Aaltje van den Hul, wedn. van Jennigje Hoksbergen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Beert Koster is landbouwer (1890, 1899). Aaltje van den Hul is zonder beroep (1890).

 

Jacob Koster tr. Kampen 29-01-1920 Jennigje Hoksbergen, wed. van Aalt Prins, zie Xaa.

 

Jennigje Hoksbergen, de vrouw van Jacob Koster en de moeder van Cornelia Prins, is ovl. Kampen 06-03-1932. Jacob Koster is de stiefvader van Cornelia Prins.

 

Aalt Johan Koster pacht op het Kampereiland het erf dat zijn vader eerder pachtte, erf 58, Seveningen, per 08-04-1972. [21]

 

 

XIz JAN PRINS (van Xaa), geb. Kampen 20-01-1914, ovl. 07-09-1999 [22], tr. Kampen 06-01-1944

 

AALTJE VAN DER LINDE, geb. 25-01-1916, ovl. 08-07-1997, dochter van … van der Linde en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Aaltje van der Linde en Jan Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden. Jan Prins is daar begr. 11-09-1999.

 

 

XIaa KORNELIS PRINS (van Xaa), geb. Kampen 04-10-1915, ovl. 31-01-1983, tr.

 

JACOBA VAN DE WETERING, geb. Wilsum 13-11-1918, ovl. Zwolle 06-08-2005, dochter van Willem van de Wetering en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Kornelis Prins en Jacoba van de Wetering zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden. Jacoba van de Wetering is daar begr. 11-08-2005.

 

 

XIab STIJNTJE PRINS (van Xaa), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-01-1917, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 10-12-1967, tr. Kampen 17-05-1950

 

WICHERT VAN ’T HUL, geb. Kamperveen 15-07-1911, ovl. 24-12-2002, zoon van Berend van ’t Hul en Marrigje Koers.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[…]

 

Berend van ’t Hul is landbouwer (1904, 1911). Marrigje Koers is zonder beroep (1904, 1911, 1943).

 

Wichert van ’t Hul pacht op het Kampereiland erf 59, van P1949 tot P1973 (aanvang van de pachtperiodes: P1949, P1952, P1954, P1955, P1956, P1968). [23]

 

Berend van ’t Hul pacht op het Kampereiland het erf dat zijn vader eerder pachtte, erf 59, vanaf P1973 [24]

 

Stijntje Prins en Wichert van’t Hul zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIac AALTJE PRINS (van Xab), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-01-1909, ovl. Kampen 24-05-1972 tr. Kampen 14-04-1960

 

JAN HOEKMAN, geb. Kampen 29-07-1918, ovl. Apeldoorn 11-08-1999, zoon van Jan Hoekman en Aaltje Hoksbergen.

 

Jan Hoekman hertr. Kampen 10-10-1979 Gijsbertha Snel.

 

Aaltje Prins en Jan Hoekman zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIad PETERTJE PRINS (van Xab), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 18-01-1910, zonder beroep (1933), ovl. Leerdam 06-07-1991, tr. Kampen 14-09-1933

 

KERS VAN DER STOUWE, geb. Kattenwaard (gem. Kampen) 01-01-1906, veehouder (1933), ovl. Leerdam 23-12-1996, zoon van Hendrik van der Stouwe en Geesjen van Bruggen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Hendrik van der Stouwe is landbouwer (1901, 1906, 1918). Geesjen van Bruggen is zonder beroep (1901, 1906, 1921), veehoudster (1927).

 

Petertje Prins en Kers van der Stouwe wonen in Kampen (1933). [25]

 

Kers van der Stouwe pacht op het Kampereiland erf 13, Ketelersrugge, van 24-03-1927 tot P1939 (aanvang pachtperiodes: 24-03-1927, P1928, P1932, P1936). Zijn vader kreeg erf 13 per P1901 in pacht. [26]

 

Erf 13 is met ingang van P1939 opgeheven in verband met de uitvoering van de Zuiderzeewerken. De opstallen zijn afgebroken. [27]

 

Kers van der Stouwe pacht op het Kampereiland erf 109, van P1939 tot P1948. [27a]

 

 

XIae JANTJE PRINS (van Xab), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-11-1912, zonder beroep (1958), ovl. 12-05-1998, tr. Kampen 23-04-1942

 

CORNELIS ROOK, geb. Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) 11-07-1913, veehouder (1958), ovl. Kampen 03-10-1988, zoon van Cornelis Rook en Jakobje van der Linde.

 

Cornelis Rook, de vader van Cornelis Rook, is landbouwer (1901, 1905, 1931). Jakobje van der Linde is zonder beroep (1901, 1905, 1931, 1951).

 

Cornelis Rook pacht op het Kampereiland erf 27, het eerste erf van het Snaterys, van P1943 tot P1975 (aanvang pachtperiodes: P1943, P1955, P1956, P1957, P1969). [28]

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Jantje Prins en Cornelis Rook wonen in Kampen (1958). [29]

 

Cornelis Rook en Jantje Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIaf MARINUS HENDRIK PRINS (van Xab), geb. Kampen 26-11-1917, ovl. Kampen 13-11-1986, tr. Kampen 07-05-1942

 

HENDRIKJE WILLEMS (HENNIE) VAN DEN BERG, geb. Zwartsluis 20-09-1920, dochter van Willem van den Berg en Stijntje Boxum.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Willem van den Berg is veehouder (1919, 1943). Stijntje Boxum is zonder beroep (1919), veehoudster (1945).

 

Marinus Hendrik Prins is geboren op erf 33 aan de Heultjesweg, op zondag 26 november 1917, terwijl sprake was van hevige watersnood waarbij een groot deel van de omgeving van Kampen blank was komen te staan. De peilschaal op de La Sablonièrekade gaf een waterstand aan van 2,40 m. boven NAP.

 

Geuje van der Linde (geb. 1937), wiens vader als jongetje van ongeveer acht of negen jaar woonde op erf 47, beschrijft wat buurman Jan van van Bruggen vertelde over de omstandigheden waaronder de vroedvrouw van Kampen naar Kampereiland reisde:

 

'Buurvrouw Aaltje Prins-Sellis (klein foutje: de naam is Selles, red.) van erf 33 was in verwachting. De baby kondigde zich eind november aan. Maar er dreigde ook storm uit het noordwesten en de komst van deskundige hulp kon daarom problemen geven. De vroedvrouw moest uit Kampen komen. Vroeger speelde burenhulp een veel grotere rol dan tegenwoordig. Buurman Jan van Bruggen werd dan ook gevraagd de vroedvrouw per wagen uit Kampen op te halen.

Met twee man ging men op pad. De voerman bleef met paard en wagen bij het veerhuis staan (waar nu de fam. Heida woont) en Van Bruggen toog te voet het veerpad af naar het voetveer tussen Seveningen en Brunnepe. Hij werd door de veerman overgezet en zocht de vroedvrouw op, die zich nog reisvaardig moest maken. Toen ze gezamenlijk bij het veer terug kwamen was de storm intussen fiink in kracht toegenomen. De noordwester joeg de golven van de IJssel tot grote hoogte op en de veerman was niet meer bereid het tweetal naar het eiland over te zetten, omdat hij dit gevaarlijk vond. Goede raad was duur.

De buurvrouw moest geholpen worden en Van Bruggen zelf wilde ook zo snel mogelijk naar huis vanwege de te verwachten overstroming. Gelukkig waren er een paar sterke, potige kerels met de naam Zoetebier die bereid waren voor een flinke fooi het risico te nemen.

Van Bruggen en de vroedvrouw moesten daarbij wel op hun knieëen in de boot liggen. Hoewel het een angstig avontuur was, bereikte men veilig de overkant. Toen moest men nog tegen weer en wind in met de wagen naar huis. Inmiddels stroomden de dijken al over en tenslotte bereikte men, rijdend door het water, toch op tijd huis en haard.'

 

Albertus Johan (Johan) Prins vult het bovenstaande aan:

 

“Van der Linde tekende dit op uit de mond van de toen nog levende en helder van geest zijnde Jan van Bruggen sr.  Mevrouw  Hennie Prins – van den Berg (Zwartsluis,  20 september 1920) weduwe van Marinus Hendrik, herinnert zich dit verhaal uit de mond en met de woorden van haar schoonmoeder die haar vertelde dat zowel de veermannen, de buren en de vroedvrouw die baakster werd genoemd, hun leven in de waagschaal hebben gesteld. De oudere kinderen in het gezin Prins – Selles  moesten de hele dag in bed blijven omdat de bevalling gaande was en omdat ook op erf 33 het water de boerderij binnendrong. De veren over het Ganzendiep (met een skolde) en over de IJssel (met een roeiboot) waren toentertijd in handen van Roelof de Groot. Als veerman -die op de bewuste dag eerst wel overzette en later de oversteek te gevaarlijk vond- wordt een Diender genoemd.

 

In de Kamper Courant van 28 november 1917 staat onder het kopje ‘Burgerlijke Stand te Kampen’ vermeld dat geboren is Marinus H., zoon van K. Prins en A. Selles.” [30]

 

Marinus Hendrik Prins pacht op het Kampereiland erf 33, het derde erf van de Heultjes, van P1942 tot P1974 (aanvang pachtperiodes: P1942, P1954, P1955, P1956, P1957, P1969). Zijn vader kreeg erf 33 per 14-05-1908 in pacht. [31]

 

Klaas Prins, een zoon van Marinus Hendrik Prins, pacht erf 33 per P1974, zie XII …

 

Marinus Hendrik Prins is begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIag DIRKJE (DICKY) PRINS (van Xae), geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-12-1908, verpleegster, wijkverpleegster, wijkverpleegkundige (193.-1953), ovl. Kampen 11-12-1980, tr. 1953

 

HENDRIK (HENK) BRINK, geb. Hoogersmilde (gem. Smilde) 01-09-1898, beroepen predikant (1926), predikant (Gereformeerde Kerk) (1926-1946), ziekenhuispredikant (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) (1946), hulpprediker (1946), predikant (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) (1946-1966), emeritus-predikant (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk) (1966-1989), ovl. Kampen 25-08-1989, zoon van Klaas Brink en Arendje Spijkman, wedn. van Cornelia Sara Diederica Westerhuis.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Op 31-12-1919, na het overlijden van haar ouders, zijn Dirkje Prins (11 jaar) en haar broer Johannes Prins (4 jaar) ondergebracht in het gezin van Dries van Dijk (1870-1951), “ome Dries”, een veehouder op het Kampereiland.

 

Dries van Dijk was in 1893 getrouwd met Jennigje de Leeuw (1866-1945), “tante Jennie”, een halfzus van hun vader, een dochter van Hendrik de Leeuw en Dirkje Veldkamp, zie IXm. Dries van Dijk was dus een halve aangetrouwde oom van Dirkje en Johannes Prins.

 

Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw woonden op erf 95 op het Kampereiland. De pacht van dit erf is per P1927 voortgezet door hun zoon Wiechert van Dijk (1898-1961). Vermoedelijk bleven Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw hierna nog enige tijd bij Wiechert inwonen.

 

Dirkje Prins woont bij Wiechert van Dijk tot aan de start van haar opleiding tot wijkverpleegkundige waarvoor zij op 14-06-1933 verhuisde naar Stichting ’s Heerenloo in Ermelo.

 

[…]

 

 

Dirkje Prins (1908-1980) uit Kampen

 

Foto. Dirkje Prins (1908-1980).

 

Dirkje Prins woont in Kampen, in Ermelo, Stichting ’s Heerenloo (1933-19..), in Spakenburg (1945), in Kampen (eind 1945/begin 1946-1953), in Kampen, Spoorkade (19..-19..) en in Krommenie (1953-1966).

 

Dirkje Prins en Hendrik Brink huwden in 1953.

 

Klaas Brink is landbouwer (1893, 1894, 1896, 1898, 1901, 1903, 1906, 1909, 1911), zonder beroep (1926, 1955). Arendje Spijkman is zonder beroep (1893, 1894, 1896, 1898, 1901, 1903, 1906, 1909, 1911, 1926, 1956).

 

Hendrik Brink tr. Kampen 29-04-1926 Cornelia Sara Diederica Westerhuis. Cornelia Sara Diederica Westerhuis is geb. Groningen 11-06-1898, ovl. (?), dochter van Johannes Westerhuis en Neeltje van den Hoorn.

 

Hendrik Brink, kandidaat uit Hoogersmilde, is op 09-05-1926 aangesteld als predikant van de Gereformeerde Kerk van Onderdendam (opgericht: 09-07-1914). In 1945 is hij uitgetreden en overgegaan naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

 

Hendrik Brink was na de “vrijmaking” in 1944 enige tijd ziekenhuispredikant/hulpprediker. Op 01-09-1946 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Krommenie die op 03-09-1944 was opgericht. Hendrik Brink ging op 31-05-1966 met emeritaat, nadat hij bijna twintig jaar predikant in Krommenie is geweest.

 

 

Hendrik Brink ziekenhuispredikant, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Krommenie 1946.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 10-07-1946.

 

 

Hendrik Brink hulpprediker in Groningen, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Krommenie 1946.

 

De vrije kerk: reformatorische stemmen / hoofdred. C. Vonk ... [et al.], 24-10-1946.

 

Hendrik Brink woont in Kampen (1926), in ... en in Krommenie (1946-1966). [32]

 

[…]

 

Portret van Dirkje Brink-Prins (1908-1980) uit Kampen, getekend door Jannetta Hendrika Prins-Bulder en gedateerd op 14-07-1960.

 

Dirkje Brink-Prins (1908-1980), getekend door Jannetta Hendrika Prins-Bulder en gedateerd op 14-07-1960.

 

 

Foto van Hendrik Brink (1898-1989), Dirkje Brink-Prins (1908-1980) uit Krommenie en Kampen.

 

Foto. Hendrik Brink (1898-1989), Dirkje Brink-Prins (1908-1980) en […], een kleinzoon van Hendrik Brink. Foto gemaakt in november 1966.

 

 

Hendrik Brink 40 jaar predikant Gereformeerde Kerk Onderdendam en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Krommenie.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 07-05-1969.

 

[…]: “In 1983 bezochten [...] en ik oom Henk Brink in zijn appartement aan de 3e Ebbingestraat 18 in Kampen. Oom Henk Brink daagde mij uit met enkele puzzels en raadsels die vermoedelijk zijn terug te voeren op zijn gymnasiastentijd. Ik herinner mij een puzzel met lucifers waarbij je enkele lucifers moest wegnemen om een bepaald aantal driehoeken over te houden. Ook vroeg hij mij (ik had op dat moment les in latijn) de latijnse zin “Mea mater sus mala est” op twee manieren correct te vertalen. Ik herinner mij nog één van de vertalingen: “Mijn moeder is een lelijk zwijn”. Die vertaling is mij beter bijgebleven dan de andere vertaling, die ook goed was: “Kom moeder, het zwijn eet appels!” Ook droeg oom Henk Brink een gedicht voor waarin de oplossing voor een probleem verscholen zat. Hij vroeg mij naar de oplossing. Het gedicht ging als volgt:

 

Mijn paard gaat slijten dat men ’t ziet.

Het eet en drinkt en anders niet.

Verstaat ge ’t niet?

’t Verstaat zichzelf.

’t Vergaat omdat het niet vèr gaat.

Wat raadt?

De pleister ligt op straat.

 

De oplossing (ik dacht dat oom Henk Brink hiervoor “pleister” als synoniem gebruikte) was dat het paard weer de straat op moest gaan, het moest ver gaan in de zin van flink bewegen.

 

In memoriam Ds. H. Brink

 

J. Dekker, Opbouw, 15-09-1989.

 

Op vrijdag, 25 augustus jl., is ds. H. Brink, één week voor zijn 91e verjaardag, in zijn woning in Kampen, in de Here ontslapen. Op 1 mei 1926 werd ds. Brink bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Onderdendam en op 1 september 1946, op zijn 48e verjaardag, kwam hij naar de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) van Krommenie. In Onderdendam ging hij met de vrijmaking mee, waarmee hij ter plaatse vrijwel alleen kwam te staan. Achteraf besef je pas wat dat geweest is om een zeker bestaan zo prijs te geven. En dat met een gezin met 11nog jonge kinderen. Deze stap typeerde hem. Op het gebied van recht en waarheid waren compromissen hem vreemd. Eenmaal in Krommenie heeft hij wel eens gezegd hoe welkom hem in 1946 die beroepingsbrief uit Krommenie was geweest. Hij heeft de gemeente Krommenie 20 jaar actief gediend en was ca. 23 jaar emeritus predikant van onze gemeente. In Krommenie bleven hem de problemen niet bespaard. De grootste slag voor hem was wel het, na een ernstig lijden, sterven van z’n eerste vrouw. Toen eenmaal duidelijk was, dat herstel was uitgesloten, zei hij eens: het is of de Here gezegd heeft: spreek mij niet meer van deze zaak. Kerkelijk staken de problemen de kop op, die later leidden tot de buitenverbandstelling. In mei 1986 werd in de kerk van Krommenie z'n 60-jarig ambtsjubileum gevierd. Daarbij is hem toen dank gebracht voor de grote trouw waarmee hij de gemeente Krommenie heeft gediend. Er werd gememoreerd, dat hij zich niet geneerde om ’s avonds met een aantal gemeenteleden in een fabriek te gaan werken om geld bijeen te brengen voor een nieuwe kerk. Die nieuwe kerk is er onder z’n opvolger, ds. Veefkind, gekomen. Wat deed het hem goed om na z’n emeritering af en toe eens in die nieuwe kerk van z’n ‘oude’ gemeente te preken. We hebben hem aan de hand van Ps. 127 bedankt voor het ’zwoegen als een bouwer’. Maar we hebben er bij gezegd vooral de Here dankbaar te zijn, dat Hij ds. Brink de kracht heeft gegeven om te kunnen zwoegen. Hij leefde nog sterk mee met Krommenie. Zijn geheugen liet hem soms wat in de steek, maar tot enkele weken voor z’n overlijden vroeg hij nog honderduit over allerlei gemeenteleden, al waren de namen hem soms ontgaan. In het kerkblad van Krommenie van 30 december 1961 schreef ds. Brink, naar aanleiding van het plotseling sterven van mijn vader o:m.: “We zijn geneigd te zeggen, dit sterven was zomaar in een ogenblik, een feit. Daarop ziende zeggen we: een begeerlijke manier van sterven ...”. Ook het sterven van ds. Brink was zomaar in een ogenblik een feit. Hij heeft niet behoeven te lijden. Zoals hij zelf schreef: een begeerlijke manier van sterven. Wij houden deze voorganger in ere en gedenken hem in dankbaarheid.

 

Dirkje Prins en Hendrik Brink wonen in Krommenie (1952-1966), in Krommenie, Zuiderhoofdstraat 48 (1961-1963, 1965), in Kampen, Beekmanstraat 30 (1966-19..), in Kampen, 1e Ebbingestraat 41 (19..-19..) en in Kampen, 3e Ebbingestraat 18 (19..-1980). Hendrik Brink woont in Kampen, 3e Ebbingestraat 18 (1980-1989).

 

Dirkje Prins en Hendrik Brink zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

[…]

 

 

XIah GERRIGJE (GERRIE) PRINS (van Xae), geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 03-11-1910, ovl. Kampen 12-07-1996, tr. Kampen 14-09-1939

 

HENDRIK (HENK) SCHUTTE, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 05-03-1910, ovl. IJsselmuiden 25-07-1990, veehouder, zoon van Hendrik Schutte en Aaltje Gunnink.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Op 31-12-1919, na het overlijden van haar ouders, is Gerrigje Prins (9 jaar) ondergebracht bij het echtpaar Jan van de Streek (1868-1921) en Martje Nies (1867-1942). Jan van de Streek was haar halfoom, een halfbroer van haar moeder. Jan van de Streek overleed op 28-04-1921. Hij en/of zijn vrouw hebben tussen 1910 en 1937 in Kampen gewoond aan respectievelijk de Sint Nicolaasdijk 5, Boven Nieuwstraat 94 en Groenestraat 88.

 

foto van het grafmonument van Jan van de Streek en Martje Nies.

 

Foto. Grafmonument van Jan van de Streek en Martje Nies op de Algemene Begraafplaats van Kampen “de Zandberg” aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

Na het overlijden van Jan van de Streek is Gerrigje Prins tijdelijk opgenomen in het gezin van Dries van Dijk, herenigd met haar zus Dirkje en broer Johannes Prins. Hooguit een paar maanden woonde zij daar. Op 09-08-1921 is Gerrigje Prins opgenomen in het gezin van P. Leeffers in Wilsum.

 

Luch Peele Leeffers (1888-1963) was getrouwd met Dirkje van Dijk (1896-1967), een dochter van ome Dries. Luch Peele Leeffers was een aangetrouwde halve neef van Gerrigje Prins. Gerrigje Prins woonde bijna negen maanden in Wilsum. Rond 01-05-1922 verhuisde zij met het gezin van Luch Peele Leeffers mee naar erf 40 op het Kampereiland. Luch Peele Leeffers pacht erf 40 van 01-05-1922 tot P1954.

 

Uiteindelijk is Gerrigje Prins ondergebracht in het gezin van Ebele Bosma (1899-1963) en Anna de Vrieze (1899-2001). Ebele Bosma pacht erf 36 op het Kampereiland van P1926 tot P1962.

 

foto van Gerrigje Prins en Hendrik Schutte, getrouwd 14-09-1939.

 

Foto. Gerrigje Prins en Hendrik Schutte, getrouwd 14-09-1939.

 

Hendrik Schutte is landbouwer (1900, 1910, 1926), veehouder (1926, 1927, 1931, 1932), zonder beroep (1949). Aaltje Gunnink is zonder beroep (1900, 1910, 1926, 1927, 1931, 1932, 1956).

 

[…]

 

Hendrik Schutte pacht op het Kampereiland erf 44, de Brink, van P1942 tot P1975 (aanvang pachtperiodes: P1942, P1954, P1955, P1956, P1968, P1974, P1975). Zijn vader kreeg erf 44 in 01-11-1908 in pacht. [33]

 

Het gezin van Hendrik Schutte en Gerrigje Prins woont in Kampen, Binneneiland 98, erf 44. [34]

 

Hendrik Schutte en Gerrigje Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIai GERRIT (GAIT, GERALD) PRINS (van Xae), geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 24-12-1912, timmerman (), carpenter (), ovl. Ottawa, Ontario (Canada) 12-05-1983, tr. Kampen 02-11-1939

 

STYNTJE (STIJN, STIJNTJE, STIENE) EILANDER , geb. Heino 25-08-1913, ovl. Renfrew, Ontario (Canada) 02-02-1984, dochter van Teunis Eilander en Gerrigje Willemina Hulzebosch.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrigje Willemina Prins , geb. Kampen 09-12-1940, volgt XII.

Maartje Hennie Prins , geb. Kampen 24-10-1942, volgt XII.

Ali Margriet Prins , geb. Kampen 01-06-1945, volgt XII.

Willem Aart Prins , geb. Kampen 03-11-1947, volgt XII.

Dirkje Martha Prins , geb. Kampen 05-07-1950, volgt XII.

Hendrik Johan Prins , geb. Kampen 11-08-1953, volgt XII.

Christine Elizabeth Prins , geb. Renfrew, Ontario (Canada) 27-09-1960, volgt XII.

 

Op 31-12-1919, na het overlijden van zijn ouders, is Gerrit Prins (7 jaar) ondergebracht bij zijn halftante Hendrikje van Werven-van de Streek (1865-1963), een halfzus van zijn moeder. Zij was kort daarvoor weduwe geworden. Haar man, Willem Aart van Werven (1858-1919), huistimmerman, is ovl. Kampen 20-10-1919.

 

Het gezin van Hendrikje van Werven-van de Streek woonde in Kampen aan de Dorpsstraat 1. Gerrit Prins leerde het timmermansvak van Gerrit van Werven, zijn halve neef.

 

Albertus Johan (Johan) Prins 09-12-2011:“ Ome Gait werd ondergebracht bij de timmerman Van Werven. Totdat hij emigreerde was hij in dienst van Grote Gait, ook genoemd Lange Gait van Werven die met een annemersbedrijf gevestigd was op de hoek van de Noordweg en de Dorpsstraat.”

 

Willem Aart Prins 16-08-2014: “Brunnepe is where my step-grandmother lived and my Dad worked for "de grote baas" van Werven.”

 

foto van voor 1939 van styntje eilander en gerrit prins uit kampen, vermoedelijk uit hun verkeringstijd, 
die elk met de hand een koe melken

 

Foto: Styntje Eilander en Gerrit Prins. Vermoedelijk een foto uit hun verkeringstijd.

 

trouwfoto van styntje eilander en gerrit prins uit kampen 2 november 1939

 

 

foto van styntje eilander en gerrit prins gemaakt voor het stadhuis van kampen op hun trouwdag 2 
november 1939

 

Foto’s. Gerrit Prins en Styntje Eilander, getrouwd 02-11-1939.

 

Gerrit Prins en Styntje Prins-Eilander gingen vóór augustus 1944 wonen aan de 2e Ebbingestraat 17 in Kampen. Zij kochten dit huis van stiefmoeder Gerrigje Prins-van de Streek. Tot hun vertrek naar Canada in 1958 hebben zij op dit adres gewoond.

 

Foto. Gerrit Prins (1912-1983) uit Kampen, emigreerde naar Canada.

 

Foto. Gerrit Prins (1912-1983).

 

[…]

 

Het gezin van Gerrit Prins en Styntje Prins-Eilander emigreert op 03-04-1958 naar Canada.

 

[…]

 

Foto van het gezin van Gerrit Prins en Styntje Prins-Eilander uit Kampen op 3 april 1958 aan boord van de ss Groote Beer van de

 

Foto. Het gezin van Gerrit Prins en Styntje Prins-Eilander op 3 april 1958 aan boord van de ss Groote Beer van de “Holland America Line”, vlak voor hun vertrek naar Canada. Op de foto staan Gerrit Prins (met hoed), daaronder Maartje, naar links Dikkie, Gerrie, Wim, Styntje Prins-Eilander, Henk en Ali. De twee mensen geheel links zijn onbekenden.

 

foto van s.s. Groote Beer van de holland america line waarmee styntje eilander en gerrit prins uit kampen emigreerden naar canada 3 april 1958

Foto. s.s. Groote Beer van de "Holland America Line"

 

Gerrit Prins is als timmerman in Canada begonnen met het maken van hollandse meubels, omdat emigranten uit Nederland het liefst hollandse meubels kochten.

 

Foto. Van links naar rechts: Wim Prins, Maartje Prins, Gerrie Prins, Dikkie Prins, Styntje Prins-Eilander en Henk Prins uit Kampen.

 

achterzijde foto. Van links naar rechts: Wim Prins, Maartje Prins, Gerrie Prins, Ali Prins, Styntje Prins-Eilander en Henk Prins uit Kampen.

 

Foto. Van links naar rechts: Wim Prins, Maartje Prins, Gerrie Prins, Dikkie Prins, Styntje Prins-Eilander en Henk Prins voor hun huis aan de 281 Harry Street, Renfrew, Ontario (Canada).

 

Willem Aart (Bill) Prins 23-07-2015: "Dat is een hele oude foto, ik zeg omgeveer 1958 of 1959. Dit is het huis waar wij kwamen te wonen, de kerk had dit voor ons gevonden. Het address is 281 Harry Street, Renfrew, Ontario. Vader en moeder hebben hun Canadeze jaren hier gewoond. Van links naar rechts: Wim, Maartje, Gerrie, Dikkie, Moeder en Henk. ... Eerst renten ze het huis, ongeveer 1972 heeft vader het huis gekocht."

 

Willem Aart (Bill) Prins 15-12-2017: "Alice ... is standing against the house on the veranda just above Gerrie's head. ... dad probably took the picture."

 

[…]

 

Gerrit Prins en Styntje Eilander zijn begraven op de Rosebank Cemetry in Renfrew, Ontario (Canada).

 

Grafmonument van Gerrit Prins (1912-1983) en Styntje Eilander (1913-1984) op de Rosebank Cemetry in Renfrew, Ontario (Canada).

 

Foto. Grafmonument van Gerrit Prins en Styntje Eilander op de Rosebank Cemetry in Renfrew, Ontario (Canada).

 

 

XIaj HENDRIK (HENK) PRINS (van X), geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 27-12-1913, timmerman (vóór 1938), handelaar in ijzerwaren, huishoudelijke en electrische artikelen (1938-1968), ovl. Kampen 07-06-1983, tr. Kampen 28-11-1940

 

JENNIGJE (JENNY) VAN DIJK, geb. Kampen 26-07-1915, ovl. Kampen 06-10-2000, dochter van … van Dijk en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Op 31-12-1919, na het overlijden van zijn ouders, ging Hendrik Prins (6 jaar) met zijn stiefmoeder Gerrigje Prins-van de Streek mee toen zij haar intrek nam bij haar vader Gerrit van de Streek (1837-1924) die in Kampen woonde aan de 3e Ebbingestraat 40, samen met Johanna Westerhof (1843-1925), zijn derde vrouw.

 

Toen Gerrigje Prins-van de Streek een huis kocht aan de 2e Ebbingestraat 17 in Kampen (dat zal in of na 1925 zijn geweest) en daarheen verhuisde, verhuisde Hendrik Prins met haar mee. Hij bleef zeker tot 31-12-1937 bij zijn stiefmoeder in huis. In of kort vóór 1937 kwam zijn jongere broer Johannes Prins ook aan de 2e Ebbingestraat 17 wonen.

 

Hendrik Prins was vóór 31-12-1937 timmerman, net als zijn broer Gerrit.

 

Nota van H. Prins v.h. P.C.C. Jansen ? Kampen voor ?Prins Bulder?, december 1939.

 

Nota van H. Prins v.h. P.C.C. Jansen − Kampen voor “Prins Bulder”, december 1939. Jannetta Hendrika Prins-Bulder, die op 27-12-1939 trouwde met Johannes Prins, bestelde bij haar aanstaande zwager Hendrik Prins een deel van haar uitzet.

 

 

foto van Hendrik Prins en Jennigje van Dijk.

 

Foto. Hendrik Prins en Jennigje van Dijk, getrouwd 28-11-1940.

 

Albertus Johan (Johan) Prins 25-01-2015: “Tante Jenny was ook een Van Dijk. Van de meubelhandel. Neven van Allard hebben nog lang de zaak voortgezet.”

 

Hendrik Prins is van 1938 tot 1968 handelaar in ijzerwaren, huishoudelijke en elektrische artikelen en eigenaar van Prins’ IJzerhandel aan de Plantage in Kampen. [35]

 

Allard Prins, de zoon van Hendrik Prins, heeft Prins’ IJzerhandel overgenomen in 19..

 

Hendrik Prins en Jennigje van Dijk zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

 

XIak JOHANNES (JOHAN, JO) PRINS (van Xae), geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-08-1915, boerenknecht (1927), onderw. (1937), onderwijzer aan een lagere school (1939?, 1940-1941, 1942?, 1943, 1944?, 1945-1955), leider van een gemeentelijke distributiedienst (1942, 1943), leraar en docent aan een nijverheidsschool voor meisjes (1959-1968), leraar aan een school voor Avond-U.L.O., later Avond-M.A.V.O. (1968-1969), onderwijzer aan een school voor U.L.O., later M.A.V.O. (1955-1976), adjunct-directeur aan een school voor M.A.V.O. (1972-1976), ovl. Kampen 01-09-1976, tr. Kampen 27-12-1939

 

JANNETTA HENDRIKA (NET) BULDER, geb. Kampen 21-12-1910, onderwijzeres aan een school voor U.L.O., ovl. Zwolle 06-10-1963, dochter van Hendrik Bulder en Jannetta Pruis.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Hendrik Bulder is smid (1908, 1910). Jannetta Pruis is zonder beroep (1908, 1910).

 

Johannes Prins is, volgens zijn nicht Johanna Winters- Kamphof net als zij, genoemd naar Johanna Westerhof (geb. Zwolle 15-11-1843), de derde vrouw van hun grootvader Gerrit van de Streek (geb. Kamperveen 28-04-1837).

 

 

foto van johannes prins (1915-1976)

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976).

 

Op 31-12-1919, na het overlijden van hun ouders, zijn Johannes Prins (4 jaar) en zijn oudere zus Dirkje Prins (11 jaar) ondergebracht in het gezin van Dries van Dijk (1870-1951), “ome Dries”, een veehouder op het Kampereiland.

 

Dries van Dijk was in 1893 getrouwd met Jennigje de Leeuw (1866-1945), “tante Jennie”, een halfzus van hun vader, een dochter van Hendrik de Leeuw en Dirkje Veldkamp, zie IXm. Ome Dries was dus een halve aangetrouwde oom van Johannes Prins.

 

Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw woonden op erf 95 op het Kampereiland. De pacht van dit erf is per P1927 voortgezet door hun zoon Wiechert van Dijk (1898-1961). Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw gingen daarna wonen bij Hendrikje Schutte-van Dijk en Harm Jan Schutte, hun dochter en schoonzoon die met ingang van P1927 de pachter was van erf 81 op het Kampereiland, het eerste erf van het Buitendijks. Het is niet bekend of Johannes Prins met Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw meeverhuisde naar erf 81 of dat hij bij Wiechert van Dijk op erf 95 bleef wonen.

 

 

foto van johannes prins (1915-1976) op een hondenwagen

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976) op een hondenwagen.

 

[…]

 

Hendrik van Bruggen (1910-1968) was vanaf circa 1925 tot aan het begin van zijn diensttijd in 1929 bij Dries van Dijk op de boerderij werkzaam en inwonend. Hij vertelde dat een ook op die boerderij wonend jonger neefje van hem, Johan Prins (1915), toen circa 10 jaar oud, een keer in de lammertijd ’s nachts het bed uit was gegaan om bij de schapen te kijken, weer het bed in is gekropen en de volgende ochtend desgevraagd heeft gezegd dat hij daar helemaal niks meer van wist.

 

 

foto van onderwijzend personeel en leerlingen van de christelijke lagere school van kampereiland 1928

 

Foto. Onderwijzend personeel en leerlingen van de Christelijke Lagere School van Kampereiland ter gelegenheid van het afscheid van de heer Arend Bergsma, het hoofd van de school, 1928. [36]

 

Op de foto o.a.:

Johannes Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-08-1915, bovenste rij, 9e van links

Stijntje Prins, geb. (?), middelste rij, 3e van rechts

Kornelis Prins, geb. (?), onderste rij, 2e van links

Marinus Hendrik Prins, geb. Kampen 26-11-1917, onderste rij 8e van links

 

[…]

 

 

foto van johannes prins (1915-1976)

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976) voor de achtergevel van de boerderij op erf 95 op het Kampereiland, ca. 1928/1929.

 

Volgens Dries van Dijk, een kleinzoon van Dries van Dijk heette de hond op de foto “waarschijnlijk Sjennie, of zoiets”.

 

Johannes Prins doorliep in Kampen de Lagere Landbouwschool die was gevestigd in een pand aan de Vloeddijk, tussen de Kalverhekkenweg en het Bolwerk.

 

 

zwemdiploma van johannes prins uit kampen, kampen 01-08-1931.

 

Zwemdiploma van Johannes Prins, Kampen 01-08-1931.

 

 

johannes prins (1915-1976) uit kampen melkt een koe

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976).

 

Uit mondelinge overlevering is bekend dat Johannes Prins in boerenkleding en met zijn pet op voor de toelatingscommissie van de kweekschool in Zwolle is verschenen, toen door de voorzitter werd weggestuurd, dat hij later opnieuw voor de commissie is verschenen, in burgerkleding en zonder pet, en zich toen wel voor het toelatingsexamen mocht inschrijven.

 

[…]: “Dat mijn vader naar de kweekschool is gegaan is, meen ik, vooral te danken aan de stimulans of de voorspraak van het toenmalige hoofd van de lagere landbouwschool Meester Van der Veen. Toen wij op de Burgwal woonden was die landbouwschool gevestigd in het grote gebouw op de hoek van de Kalverhekkenweg en de Vloeddijk. Van der Veen was toen nog aan die school verbonden. Mijn moeder heeft me het volgende verhaal verteld: Voor het nieuwe schooljaar op de kweek hadden zich 150 kandidaten gemeld. Dat moet in 1932 geweest zijn. Er was plaats voor 50 leerlingen. Mijn vader legde het toelatingsexamen zo af dat hij op de 51ste plaats kwam te staan en dus niet werd toegelaten. Vóór het schooljaar begon overleed één van ingeschreven nieuwe leerlingen en zo kon hij alsnog toegelaten worden. Het eerste jaar bleef hij zitten. Zijn vooropleiding was volstrekt onvoldoende. Maar omdat zijn vorderingen veelbelovend waren werd hij niet van school verwijderd. Bij mijn weten kwam toen Oene Sierksma bij hem in de klas.”

 

 

pasfoto van johannes prins (1915-1976)

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976).

 

Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw zijn in 19.. in Kampen gaan wonen aan de Burgwal 63, op de hoek van de Burgwal en de Morrensteeg. Johannes Prins ging bij hen wonen en woonde daar nog in 1936. Vóór 31-12-1937 trok hij in bij Gerrigje Prins-van de Streek, zijn stiefmoeder, die -samen met zijn broer Hendrik- in Kampen woonde aan de 2e Ebbingestraat 17.

 

[…]

 

Jannetta Hendrika Bulder is geboren op 21 december 1910 in Kampen aan de Buiten Nieuwstraat 120 I, een bovenhuis op de hoek van de Buiten Nieuwstraat en de Kerksteeg. Later woonde zij met haar ouders aan de Buiten Nieuwstraat 48 I, een bovenwoning op de hoek van de Buiten Nieuwstraat en de Botervatsteeg. Haar ouders hadden het pand aan de Buiten Nieuwstraat 48 en 48 I in eigendom en verhuurden de woning op de begane grond.

 

 

Foto. Buiten Nieuwstraat 48 en 48 I in Kampen waar Hendrik Bulder, Jannetta Bulder-Pruis en hun dochter Jannetta Hendrika Bulder woonden

 

Foto. Buiten Nieuwstraat 48 en 48 I in Kampen waar Hendrik Bulder, Jannetta Bulder-Pruis en hun dochter Jannetta Hendrika Bulder woonden. De foto is gemaakt in juli 2015.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder heeft eens verteld dat, toen haar vader Hendrik Bulder als militair in Ootmarsum lag, vermoedelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, zij als klein meisje hem wel eens een brief stuurde en zij toen dacht dat als zij de brief in de gleuf van de brievenbus deed, haar vader deze op datzelfde moment ontving.

 

Foto. Jannetta Hendrika Bulder, ca. 1916, voorzijde.

 

Foto. Jannetta Hendrika Bulder, ca. 1916, achterzijde met handschrift.

 

Jannetta Hendrika Bulder. Foto gemaakt ca. 1916. Het handschrift met pen op de achterzijde van de foto is van Jannetta Hendrika Bulder.

 

Na de lagere school ging Jannetta Hendrika Bulder naar de Openbare Meisjesschool voor M.U.L.O. aan de Burgwal in Kampen. Zij vertelde dat zij eens moest nablijven, toen werd vergeten en uit het al afgesloten schoolgebouw wist te ontkomen door -en daar was zij trots op- uit een smal openslaand raam van de voordeur te klimmen.

 

In 1926 behaalde Jannetta Hendrika Bulder haar diploma M.U.L.O.-A. Bij het uitreiken van het diploma heeft de voorzitter van de examencommissie tegen haar gezegd “Daar heb je je goed doorheen gebulderd.

 

 

Foto van Jannetta Hendrika Bulder uit Kampen (1910-1963).

 

Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963).

 

 

Foto van Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963)

 

 

Foto. Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963).

 

 

Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963), geportretteerd in 1935 door kunstenaar Emile Moulin (1875-1938) in de tijd dat hij in Kampen woonde.

 

Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963), geportretteerd in 1935 door kunstenaar Emile Moulin (1875-1938) in de tijd dat hij in Kampen woonde.

 

Emile Moulin (Medemblik 1875 - Arnhem 1938), woonde en werkte in Groningen tot 1893, in Amsterdam van 1893-1905 (tijdelijk in Amerongen 1904-1905), in De Steeg in 1905, in Oisterwijk en daarna in Kampen. Hij was leerling van de academie ‘Minerva’ te Groningen tot 1893, daarna van de Rijksakademie te Amsterdam, van 1893 tot 1897. Emile Moulin schilderde, tekende en lithografeerde. Hij gaf les aan L.A. Schilt en E. Tóth. Hij was lid van ‘De Onafhankelijken’ in Amsterdam. In  1908 huwde Emile Moulin op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige concertpianiste Anna Helena Rijkx. Moulin schilderde vooral portretten, in opdracht of naar model.

 

Waarschijnlijk in januari/februari 1937 hebben Johannes Prins en Jannetta Hendrika Bulder elkaar voor het eerst ontmoet. Dat was op de ijsbaan van TOG (Tot Ons Genoegen) aan de Buitensingel in Kampen. Op een andere manier zouden zij elkaar, vanwege een kerkelijk verschil, niet snel zijn tegengekomen. Johannes Prins was gereformeerd en Jannetta Hendrika Bulder was Nederlands Hervormd.

 

Foto van Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963) met een Fongers verkeersrijwiel, waarschijnlijk in de eerste maanden van 1937.

 

Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963) met een Fongers verkeersrijwiel. Fongers begon in de eerste maanden van 1937 met de verkoop van dit type fietsen.

 

Foto van Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963), waarschijnlijk in de eerste maanden van 1937.

 

Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963).

 

In de zomers van 1937 en 1938 maakten Johannes Prins en Jannetta Hendrika Bulder lange fietstochten door Nederland. In juli 1937 fietsten zij naar Zuid-Limburg en in juli en augustus 1938 naar Scheveningen, waarbij zij in jeugdherbergen overnachtten. Op een avond in een jeugdherberg hadden zij een gezellig samenzijn met wat andere jongeren waarbij één van die jongeren zei, nadat hij hoorde dat zij gereformeerd waren: “Ik wist niet dat gereformeerden ook kunnen lachen.” aldus een mondelinge overlevering.

 

Foto van Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963) en haar oma Lambertje Pruis-Docter (1848-1938)

 

Foto. Jannetta Hendrika Bulder (1910-1963) en haar oma Lambertje Pruis-Docter (1848-1938).

 

 

Johannes Prins uit Kampen geslaagd voor de hoofdacte, 1939.

 

De banier: staatkundig gereformeerd dagblad, 05-08-1939. 

 

In juli/augustus 1939 behaalde Johannes Prins zijn hoofdakte die hem in staat stelde les te geven op een lagere school. Aannemelijk is dat hij nadien een baan zocht en vervolgens wilde trouwen. Vermoedelijk na augustus 1939 heeft hij tijdelijk gewerkt als onderwijzer in Meppel. Als volontair ofwel kwekeling met acte kreeg hij de kans onderwijservaring op te doen. De beloning die hier tegenover stond was één doos sigaren per drie maanden. Johannes Prins woonde toen ook in Meppel, aan de doorgaande weg van Meppel naar Staphorst. Vlak voor zijn huwelijk woonde hij in Kampen aan de 2e Ebbingestraat 17, bij zijn stiefmoeder Gerrigje Prins-van de Streek.

 

 

trouwfoto van Johannes Prins en Jannetta Hendrika Bulder, getrouwd 27-12-1939

 

trouwfoto van Johannes Prins en Jannetta Hendrika Bulder, getrouwd 27-12-1939

 

Foto’s. Johannes Prins en Jannetta Hendrika Bulder, getrouwd 27-12-1939.

 

 

johannes prins verhuist naar wijhe, 1940

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 03-01-1940.

 

Johannes Prins werd onderwijzer aan een christelijke lagere school in Wijhe. Vrijwel zeker (gelet op zijn kerkelijke achtergrond) was dat de Gereformeerde lagere school met den Bijbel aan de Enkweg 16, naast de Gereformeerde Kerk. Het was een kleine school want in Wijhe en omgeving woonden niet veel gereformeerden. Johannes Prins zal de benoeming op zak hebben gehad toen hij trouwde. Daags na hun huwelijk lieten Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder zich in Wijhe inschrijven, op het adres Burgemeester Schimmelpennincklaan 10.

 

 

Persoonsbewijs van Jannetta Hendrika Prins-Bulder uit Kampen, verstrekt in Wijhe op 23-06-1941, voorzijde.

 

Persoonsbewijs van Jannetta Hendrika Prins-Bulder uit Kampen, verstrekt in Wijhe op 23-06-1941, achterzijde.

 

Het persoonsbewijs van Jannetta Hendrika Prins-Bulder, verstrekt in Wijhe op 23-06-1941.

 

Op het persoonsbewijs van Jannetta Hendrika Prins-Bulder staan de woonplaatsen en de adressen waarop zij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gewoond.

 

23 juni 1941        Wijhe                 (datum en plaats waarop het persoonsbewijs is verstrekt)

                                                             Burg. Schimmelpln. 10

11 Mei 42             Kampen             Buiten Nieuwstraat 48 I
23 nov 42            Markelo              M 42
2 Nov 43              Kampen              Bt Nw str. 48 I
7 Mrt 45                                            Burgwal 120

 

De woning aan de Burgemeester Schimmelpennincklaan 10, de eerste woning van Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder, was een twee-onder-een-kapwoning, net buiten de bebouwde kom van Wijhe. Het gaat om een arbeiderswoning, gebouwd in opdracht van Woningbouwvereniging Pak Aan, waarvoor in 1929 een bouwvergunning is verstrekt maar die, mogelijk ten gevolge van de crisis, eerst in of rond 1935 gereed is gekomen.

 

 

Woning van Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder in Wijhe aan de Burgemeester Schimmelpennincklaan 10, ca. februari 1941

 

Foto. De woning aan de Burgemeester Schimmelpennincklaan 10 in Wijhe waar Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder woonden. Foto gemaakt ca. februari 1941.

 

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976) uit Kampen met op de arm zijn oudste dochter, in de achtertuin van Burgemeester Schimmelpennincklaan 
10 in Wijhe. De foto is vermoedelijk gemaakt tussen oktober 1941 en april 1942.

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976) met op de arm […], zijn oudste dochter, in de achtertuin van Burgemeester Schimmelpennincklaan 10 in Wijhe. De foto is vermoedelijk gemaakt tussen oktober 1941 en april 1942.

 

Niet bekend is of Johannes Prins op de Gereformeerde lagere school in Wijhe een vaste of een tijdelijke aanstelling had. Hij solliciteerde in 1942 naar een baan als leider van de gemeentelijke distributiedienst van Markelo. Hij werd aangenomen en op 9 mei 1942 benoemd op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst. Kennelijk is “leider”, als naam voor deze functie, gebruikt op voorschrift van de bezetter. Na de oorlog werd een leidinggevende weer “hoofd” genoemd.

 

Johannes Prins verhuisde naar Markelo. Hij liet zich op 18 mei 1942 inschrijven op het adres M 32. Het lijkt te gaan om één van de twee zogenaamde armenhuisjes van de Diaconie, gelegen aan de Stationsstraat tussen het gemeentehuis van Markelo en de boerderij Straoten. Johannes Prins woonde dus dichtbij het distributiekantoor. Deze kleine en eenvoudige huisjes zijn, nadat zij onbewoonbaar zijn verklaard, in 1949 door de gemeente gekocht en enkele jaren later gesloopt.

 

 

Foto. Johannes Prins uit Kampen woonde tijdelijk, van 18 mei tot 23 november 1942, in een armenhuisje van de Diaconie bij het gemeentehuis van Markelo 
op het adres M 32.

 

Foto. Van links naar rechts: een deel van het gemeentehuis van Markelo, daarna de aanbouw ten behoeve van het G.E.B, vervolgens twee kleine en eenvoudige huisjes, vermoedelijk in één waarvan Johannes Prins in 1942 tijdelijk heeft gewoond, en daarachter de boerderij Straoten.

 

 

Foto. Johannes Prins uit Kampen woonde tijdelijk, van 18 mei tot 23 november 1942, in een armenhuisje van de Diaconie bij het gemeentehuis van Markelo 
op het adres M 32.

 

Foto. Johannes Prins heeft van 18 mei tot 23 november 1942 vermoedelijk in één van deze twee huisjes gewoond. De zogenaamde armenhuisjes van de Diaconie stonden aan de Stationsstraat bij het gemeentehuis van Markelo.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder verhuisde niet naar Markelo. Zij ging naar Kampen. Zij heeft zich op 11 mei 1942, met […], haar oudste dochter, laten inschrijven bij haar ouders die in Kampen woonden aan de Buiten Nieuwstraat 48 I. Mogelijk bood het armenhuisje bij het gemeentehuis niet genoeg ruimte of comfort voor een jong gezin. Ook kan een rol gespeeld hebben dat Jannetta Hendrika Prins-Bulder liever bij haar ouders in Kampen was. “Net was angstig om de oorlogssituatie.” aldus een mondelinge overlevering.

 

Medewerkers van een distributiekantoor hadden met risico’s te maken. Distributiekantoren werden geregeld overvallen. Een sleutelbeheerder die naast het distributiekantoor in een slecht te beveiligen huisje woonde had een doelwit kunnen zijn. De veiligheidsvoorschriften werden voortdurend aangescherpt. Op een gegeven moment mocht een kluis met distributiemateriaal alleen geopend zijn als een minimum aantal gewapende bewakers aanwezig was. In Markelo was dat niet anders getuige de diverse instructies van hogerhand die bewaard gebleven zijn.

 

 

Johannes Prins uit Kampen is op 20 mei 1942 leider van de gemeentelijke distributiedienst in Markelo.

 

Dagblad van het Oosten: Almelo’s dagblad, 23-05-1942.

 

Op 23 mei 1942, kort nadat Johannes Prins tot leider van de gemeentelijke distributiedienst van Markelo was benoemd, verscheen in Almelo’s dagblad een advertentie van de gemeentelijke distributiedienst waarin zijn naam staat vermeld. Dat zijn naam ontbreekt in latere advertenties van de distributiedienst heeft vermoedelijk te maken met het, naar aanleiding van overvallen, verkregen inzicht dat de naam van de leider beter niet algemeen bekend kon worden gemaakt om het risico op een overval te verkleinen.

 

 

Bewijs vrijstelling inlevering heerenrijwiel van Johannes Prins uit Kampen, verstrekt door de burgemeester van Markelo 31-07-1942.

 

Bewijs vrijstelling inlevering heerenrijwiel van Johannes Prins, verstrekt door de burgemeester van Markelo 31-07-1942.

 

De gemeente Markelo en Johannes Prins hebben hun mondelinge arbeidsovereenkomst op 16 september 1942 omgezet in een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaald tijd. Johannes Prins verdiende als leider van de gemeentelijke distributiedienst 1.910 gulden per jaar. Halverwege 1943 verdiende hij 2.000 gulden. Per 1 juli 1943 werd dat 2.100 gulden. Johannes Prins heeft in Markelo niet als onderwijzer gewerkt.

 

 

foto van het personeel van de gemeentelijke distributiedienst op het bordes van Het Beaufort, het gemeentehuis van Markelo. De foto is gemaakt tussen 19 juli en 10 oktober 1943.

 

Foto: Het personeel van de gemeentelijke distributiedienst op het bordes van Het Beaufort, het gemeentehuis van Markelo. De foto is gemaakt tussen 19 juli en 10 oktober 1943.

 

Van links naar rechts, voorste rij: Ali Knauf, Herman Kolkman, Johan Dollekamp, Johannes Prins, Jan Hakkert, Ali Kroneman, achterste rij: Mineke Lonink, Jan Klein Twennaar, Jan Willem Tempelman, Johan Assink, Jan Willem Klein Twennaar, A. Vermeulen, Gerritje Krimpert, Gerrit Hendrik Vruwink, H.J. Dollekamp (Johzn).

 

 

Foto van het interieur van het Distributiekantoor Markelo. Johannes Prins (1915-1976) zit rechts.

 

Foto. Distributiekantoor Markelo. Johannes Prins (1915-1976), met pijp, zit rechts.

 

Johannes Prins verhuisde binnen Markelo naar het adres M 42. Dit zal vermoedelijk zijn gebeurd kort voor 23 november 1942. Op die datum namelijk liet Jannetta Hendrika Prins-Bulder zich, met […], haar oudste dochter, in Kampen uitschrijven van het adres van haar ouders en liet zij zich in Markelo inschrijven op het adres M 42. Zij gingen wonen in een twee-onder-een-kapwoning halverwege de Markelose berg, gebouwd in 1929 als arbeiderswoning/sociale huurwoning. Het huidige adres is Bergweg 30.

 

 

Foto van de woning met het adres M 42 in Markelo, nu Bergweg 30, waar Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder woonden in 1942/1943.Johannes Prins

 

Foto. De linkerzijde van het pand links is de woning aan de Bergweg 30 in Markelo, waar Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder woonden in 1942/1943.

 

 

Uitzicht ongeveer vanuit de tuin van de woning met het adres M 42 in Markelo, nu Bergweg 30, waar Johannes Prins en 
Jannetta Hendrika Prins-Bulder woonden in 1942/1943.

 

Foto. Deze foto uit de jaren zestig geeft een indruk van het uitzicht vanuit de voortuin van de woning aan de Bergweg 30 in Markelo. De woning rechts op de foto dateert van 1941.

 

Volgens een mondelinge overlevering was bij de gemeentelijke distributiedienst van Markelo sprake van werkverschaffing. Het werk had gemakkelijk gedaan kunnen worden door ongeveer de helft van het aantal medewerkers. De achtergrond hiervan was dat een medewerker van een distributiekantoor “onmisbaar” was en minder had te vrezen voor een tewerkstelling in Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz.

 

 

Ausweis tot vrijstelling van arbeidsinzet van Johannes Prins uit Kampen, verstrekt door de burgemeester van  Markelo.

 

Ausweis tot vrijstelling van arbeidsinzet van Johannes Prins, verstrekt door de burgemeester van Markelo, ongedateerd, ca. november 1942-oktober 1943.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder heeft, toen […] al was geboren en zij zwanger was van […] een pan heet vet over haar been gekregen waaraan zij een brandwond overhield. Vanwege de brandwond, die steeds moest worden verzorgd, is zij teruggegaan naar Kampen waar zij eenvoudiger de juiste medische hulp kon krijgen dan in Markelo. Dat zij na de geboorte van […] in Kampen bleef en niet meer terugging naar Markelo heeft vermoedelijk te maken met het feit dat zij, zoals zij in de zomer van 1963 heeft verteld, angstig is geworden “na het neerstorten van een vliegtuig op de berg bij ons huis”.

 

Tijdens de oorlog vlogen geallieerde bommenwerpers 's nachts in formaties over, vanuit Engeland op weg naar het Ruhrgebied om daar hun lading te droppen. Het aanhoudende ronkende geluid van de motoren van deze zwaar beladen vliegtuigen en de angst dat er één zou neerkomen hielden velen uit hun slaap. Zo vertelde Jannetta Hendrika Prins-Bulder eens dat ze aanvankelijk bang was voor onweer, maar dat in de loop van de oorlog die angst werd verdrongen of overwonnen door de geruststellende wetenschap dat er tijdens onweer geen bommenwerpers over zouden vliegen.

 

Duitse nachtjagers probeerden de geallieerde vliegtuigen te onderscheppen. Alleen al in de eerste helft van 1943 zijn drie bommenwerpers boven Markelo neergeschoten en gecrasht. Op 1 maart 1943 stortte een toestel neer op de hoek van de Tichelweg en Stokkumerweg. Op 24 mei 1943 kwam een bommenwerper naar beneden bij de Witterietsweg.

 

In de nacht van 23 juni 1943 zagen veel Markeloërs een brandend toestel al dalend en rondcirkelend boven de Markelose berg en Roosdomsweg haar staart verliezen. De bommenwerper crashte tussen de Traasweg en Roosdomsweg. Bij de crash verloor de gehele 7-koppige bemanning het leven. Door de klap was het vliegtuig compleet uit elkaar geslagen en de brokstukken lager her en der verspreid. De crashsite lag hooguit een paar honderd meter van de woning van Johannes Prins aan de Bergweg. Dit was vermoedelijk de angstaanjagende gebeurtenis waarop Jannetta Hendrika Prins-Bulder doelde toen zij in de zomer van 1963 vertelde over een vliegtuig dat vlak bij hun huis was neergestort.

 

Hoe dan ook, een mondelinge overlevering luidt: “Net was angstig om de oorlogssituatie en kon in Markelo niet aarden.” Zij ging niet terug naar Markelo maar bleef met haar twee kinderen in Kampen wonen, officieel als inwoners van Markelo. Johannes Prins werkte doordeweeks in Markelo en was in zijn vrije tijd vaak bij zijn gezin en schoonouders in Kampen.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder heeft meermalen verteld dat zij, toen zij zwanger was van […], haar tweede kind, vanuit Kampen vlees ging halen bij zwager Hendrik Schutte die veehouder was op het Kampereiland en dat zij dat op de terugweg onder haar jas verborgen hield.

 

Op […] is […] geboren in het Kamper stadsziekenhuis Stichting Engelenberg. Johannes Prins was niet bij de geboorte aanwezig omdat hij ’s avonds kort voor spertijd had vernomen dat de geboorte zich aankondigde en hij niet meer tijdig van Markelo naar Kampen kon reizen. Hij is de volgende dag direct naar Kampen gegaan.

 

[…] is in Kampen geboren als inwoner van Markelo. Hij heeft nooit in Markelo gewoond. Zijn moeder vertelde hem later dat hij bij haar ouders in de kinderwagen moest slapen omdat in de hoekkamer van de bovenwoning van haar ouders niet tevens plaats was voor de wieg. […] hoorde van zijn moeder dat hij daarom als enige van de kinderen nooit in de wieg heeft gelegen. Het huis had geen achterdeur, geen plaatsje of tuintje. Na een wandeling buiten moest de kinderwagen steeds weer de steile trap op gesjouwd worden.

 

Op 1 oktober 1943 nam Johannes Prins ontslag bij de gemeentelijke distributiedienst. Hij koos ervoor niet langer in Markelo te blijven en weer als onderwijzer in Wijhe te gaan werken. Met ingang van 10 oktober 1943 is hem eervol ontslag verleend “wegens benoeming tot onderwijzer aan eene bijzondere lagere school te Wijhe”.

 

Volgens een mondelinge overlevering was Johannes Prins na de overval op het distributiekantoor van Markelo, die plaatshad in de nacht van 4 op 5 februari 1944, bang door de Duitsers te worden opgepakt en verhoord. Sinds 10 oktober 1943 was hij geen leider meer van de gemeentelijke distributiedienst, dat was Jan Hakkert. Mogelijk heeft Johannes Prins gedacht dat hij in beeld zou kunnen komen bij een onderzoek naar de herkomst van de valse sleutel, waarmee de kluis in het distributiekantoor is geopend.

 

Het onderstaande geeft aan welke risico’s bij de gemeentelijke distributiedienst in Markelo werden genomen en wat, als iets mis ging, de gevolgen konden zijn:

 

Distributiekantoor

Veelal werden de kantoren geleid door ambtenaren met het hart op de goede plaats en dat was zeker in Markelo het geval. Vanuit het gemeentehuis of soms de achterzaal van café Wissink (Hotel De Zwaan) of café Smit. Werd eerst o.l.v. Joh. Prins en later Jan Hakkert de distributie geregeld. Alle distributiebescheiden waren in de kluis van het gemeentehuis “veilig opgeslagen”.” [37]

 

Kluis gekraakt

Verzetsgroepen slaagden er af en toe in Distributiekantoren te overvallen om zodoende extra bonnen en andere bescheiden te bemachtigen. Ook het distributiekantoor in Markelo werd doelwit. Aanleiding vormde de invoering van de Tweede Distributiestamkaart begin 1944. De Duitsers hadden aan de uitreiking een persoonscontrole verbonden om onderduikers nog effectiever uit te sluiten. Ingewikkelder kon bijna niet:

 

Om in het bezit te komen van deze TD moet iedereen zich met de toegezonden oproepingskaart, persoonsbewijs en de “eerste” distributiestamkaart melden bij de distributiedienst. Achterop de oproepingskaart moet de aanvragen zijn personalia vermelden en die kaart zal gelden als ontvangstbewijs voor de nieuwe stamkaart. De ambtenaar op het distributiekantoor moet met name het persoonsbewijs goed controleren. Is dit echt bevonden, dan plakt hij in het pb een controlezegel (met het stempelnummer van de distributiekring). Een tweede zegel plakt hij op een van de twee onderste hoekjes van de oude stamkaart. De aanvrager ondertekent vervolgens het ontvangstbewijs, geeft dit aan de ambtenaar, die hem daarop de nieuwe stamkaart plus inlegvel (beide met het nummerstempel van de distributiekring) uitreikt. Tenslotte knipt de ambtenaar het hoekje met het controlezegel van de oude stamkaart af. Dit wordt aangetekend verzonden aan het Centraal Distributiekantoor te Hattem. De oude stamkaart moet de eigenaar weer meenemen.

 

De vraag voor de ondergrondse was hoe ze -ondanks deze schijnbaar waterdichte constructie- toch kon blijven zorgen voor de aanvoer van de nodige bonnen en kaarten t.b.v. de onderduikers. Als de gemeentelijke kluis kon worden gekraakt kwamen de nodige distributiebescheiden beschikbaar en als men er bovendien in zou slagen het bevolkingsregister te laten verdwijnen zou controle voorlopig een stuk moeilijker worden en werd veel tijd gewonnen. In de nacht van 4 op 5 februari 1944 werd de kluis van het gemeentehuis met een nagemaakte sleutel geopend en het bevolkingsregister en de distributiebescheiden werden meegenomen.

 

Al de volgende morgen “ waren de “Grünen” uit Enschede er al. Ze donderden door het dorp en verhoorden alle ambtenaren op het gemeentehuis. Bij Hakkert deden ze ook huiszoeking. Ze vonden enkele illegale blaadjes en gestencilde nieuwsberichten van de Engelse zender; ze hebben hem meegenomen en overgebracht naar Amersfoort.” Hoewel op een spoedige terugkeer van Hakkert werd gehoopt verbleef hij een maand later nog steeds in gevangenschap, …

 

Tot Hakkert in de loop van april werd vrijgelaten werd zijn taak waargenomen door zijn plaatsvervanger Johan Dollekamp. Ook Dollekamp had nauwe banden met de illegaliteit en ging zeer creatief om met zijn taakomschrijving. Zeker door het ontbreken van het bevolkingsregister was er veel mogelijk. Hij verzuimde echter zijn administratie “in orde” te houden en toen hij -vanwege een vechtpartij met een landwachter- plotseling moest onderduiken, bleef het distributiekantoor in een zekere wanorde achter. Toen Hakkert weer op zijn post terugkeerde zat hij aanvankelijk met de handen in het haar, maar met behulp van de ondergrondse(!!) werd de administratie weer “kloppend” gemaakt.

 

Met de buitgemaakte voedselbonnen en blanco stamkaarten konden veel onderduikers worden geholpen.

 

De invoering van deze Tweede Stamkaart was een grote klus, die nog werd bemoeilijkt door het feit dat niet kon worden uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister.

 

In deze periode kregen de schoolkinderen een paar dagen vrij, omdat het complete personeel van de dorpsschool op het gemeentehuis werd ontboden om te assisteren bij het schrijven van de oproepkaarten voor het afhalen van de Tweede distributiestamkaart.

 

Er werd intussen geen haast gemaakt met het opzetten van een nieuw register. En ondertussen werden de nodige fictieve bewoners voorzien van een distributie stamkaart en vonden de nodige bonnen hun weg.” [38]

 

In 1958, tijdens een vakantie, is Johannes Prins vanuit Den Ham naar Markelo gefietst en heeft hij toen Jan Hakkert opgezocht en met hem gesproken. Volgens een mondelinge overlevering ging het om een gesprek over de oorlog dat lang duurde en geanimeerd verliep.

 

In oktober 1943 werd Johannes Prins opnieuw onderwijzer aan de Gereformeerde lagere school in Wijhe maar hij verhuisde naar Kampen. Op 2 november 1943 liet hij zich in Kampen inschrijven op het adres Buiten Nieuwstraat 48 I, de bovenwoning van de ouders van Jannetta Hendrika Prins-Bulder. De inschrijving gold ook voor Jannetta Hendrika Prins-Bulder en haar twee kinderen die officieel nog in Markelo woonden.

 

Johannes Prins verbleef op werkdagen in Wijhe. In zijn vrije tijd was hij vaak bij zijn gezin en zijn schoonouders in Kampen. Aan het begin van het weekend ging hij vanuit Wijhe op de fiets naar Kampen, aldus een mondelinge overlevering.

 

Volgens een mondelinge overlevering stond de moeder van Jannetta Hendrika Prins-Bulder het niet toe dat zij, toen zij voor de derde keer zwanger was, bij haar thuis zou bevallen. Daarom is Jannetta Hendrika Prins-Bulder voor de geboorte van […] uitgeweken naar Gerrit Prins en Styntje Prins-Eilander, haar zwager en schoonzus die in Kampen woonde aan de 2e Ebbingestraat 17. Daar is […] geboren, op […].

 

Tijdens een razzia in ... (?) was Johannes Prins niet in ... maar in Kampen. Hij solliciteerde daar op die dag naar een baan als onderwijzer van een lagere school, aldus een mondelinge overlevering.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder heeft eens verteld dat haar man kort voor het einde van de oorlog bij Hasselt moest graven. Op 26 september 1944 kreeg een aantal ambtenaren, leraren en onderwijzers uit Kampen een persoonlijke oproep voor de Duitsers te gaan graven. Zij moesten zich de volgende morgen melden en tevens een schop meenemen. Johannes Prins heeft zich gemeld. Hij werd te werk gesteld bij het graven van een tankgracht door Mastenbroek, van Hasselt tot de IJssel. De tankgracht diende als verlenging van de Westwall, een verdedigingslinie vlak achter de Duitse westgrens. Het werk stond onder leiding van de O.T., de Organisation Todt.

 

Dat Johannes Prins zich als dwangarbeider meldde en voor de O.T. heeft gegraven zou later leiden tot problemen met het bestuur van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen in Kampen. In een brief aan Johannes Prins van 23-10-1945 liet het bestuur daarover duidelijk haar afkeuring blijken en zij eiste het volle bedrag aan graversloon op, zonder aftrek van onkosten.

 

Johannes Prins uit Kampen meldde zich als dwangarbeider voor graafwerkzaamheden voor de Organisation Todt bij Hasselt, september 1944.

 

Uit: Van Zorg en Zegen (1978), een uitgave van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Kampen. [38a]

 

Bijna drie jaar heeft Jannetta Hendrika Prins-Bulder bij haar ouders ingewoond, eerst met één kind, later met twee kinderen, weer later met haar man en twee kinderen en tenslotte met haar man en drie kinderen. In maart 1945 verhuisde het gezin Prins van de Buiten Nieuwstraat 48 I naar een gehuurde woning aan de Burgwal 120 in Kampen. Op 7 maart 1945 werd de adreswijziging aan de gemeente Kampen gemeld.

 

ansichtkaart Burgwal in Kampen. Het tweede huis van links, Burgwal 120, is het huis waar Johannes Prins en zijn gezin woonden, van 1945 tot 1954.

 

Ansichtkaart. Het tweede huis van links: Burgwal 120 waar Johannes Prins en zijn gezin woonden, van 1945 tot 1954.

 

De woning aan de Burgwal 120 werd gehuurd van bakkersechtpaar Nijland die in Kampen woonde op de hoek van de Vloeddijk en Kalverhekkenweg. In die tijd was Chris Nijland, met zijn bakkerskar, in het straatbeeld van Kampen een bekende verschijning. De woning aan de Burgwal 120 had vanaf de voordeur een lange gang die uitkwam bij de deur naar het plaatsje daarachter. Op dat plaatsje timmerde Gerrit Prins, de broer van Johannes Prins, een kippenhok.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder heeft eens verteld dat zij in het huis aan de Burgwal 120 wat hulp in de huishouding had van een meisje en dat kort na de bevrijding van Kampen een schreeuwende menigte voor de deur stond die vroeg om uitlevering van dat meisje omdat zij omgang zou hebben gehad met een Duitser. Zij vertelde dat zij, toen zij de deur opendeed, in “opengesperde muilen” keek en dat zij er zeker van was dat het meisje niets verkeerds had gedaan.

 

Het gezin Prins werd groter en het huis aan de Burgwal 120 werd na verloop van tijd te klein en bood te weinig comfort. Eerst nog kregen [...] een kamer op de zolder onder een niet beschoten dak met dakpannen waartussen kieren zaten. Het was daar ’s winters bijna net zo koud binnen als buiten. […] kregen dan dikke genaaide dekens over en zij trappelden voor het slapen gaan om de bedden een beetje warm te krijgen. Soms werden zij wakker met rijp op de dekens.

 

In 1954 had Johannes Prins het plan met zijn gezin naar Canada te emigreren en daar onderwijzer te worden. Hij kende enkele emigranten. Hij had aan hen Engelse les gegeven en hen geholpen met het schrijven van sollicitatiebrieven in het Engels. Naar aanleiding van een advertentie in een kerkblaadje, “Required: a Principal and Teacher for our new Canadian Reformed School to be opened Sep.1954. New Westminster, E.c., Canada.”, solliciteerde Johannes Prins in 1954 naar een baan als hoofd en onderwijzer in New Westminster, British Columbia, Canada.

 

Aangezien Johannes Prins niet alleen beschikte over een onderwijsakte maar ook over diverse jaren leservaring was hij de favoriet van het schoolbestuur. Hij is tot hoofd en onderwijzer van de Canadian Reformed School benoemd. De benoeming heeft hij echter niet aanvaard. Daarbij speelde een rol dat Jannetta Hendrika Prins-Bulder niet (meer) wilde emigreren, mede omdat zij haar ouders -zij was enig kind- niet alleen achter wilde laten. In de plaats van Johannes Prins werd Wolter van der Kamp benoemd, ook een Kampenaar. Vele jaren later maakte de inmiddels Canadese familie Van der Kamp een boekje met de titel “Let love prevail” waarin de herinnering van Wolters weduwe, Derkje van der Kamp-van Dijk, als volgt is opgetekend:

 

After much talking we agreed to apply. Then: disappointment. The position was offered to another man who was teaching at the time, unlike Wolter. But the mother-in-law of the man said she would kill herself if the man’s wife emigrated. She was the only daughter. So he withdrew and the people in Canada contacted us.

 

[…]: “In het boekje wordt niet de naam van ’die man’ genoemd. Die man was dus meester Prins uit Kampen die heel wat kandidaat-emigranten Engelse les had gegeven. Die dus wel een beetje bekend was bij deze en gene emigrant. Dat hij verkozen werd boven iemand die alleen maar een akte had en geen ervaring, was dus begrijpelijk. En zo is het mij ook verteld. Wat ik toentertijd ook vernam was het salaris: 8000 Canadese dollars. Omgerekend minder dan het inkomen van een schoolmeester met, zeg, vijftien dienstjaren in Nederland. Het avontuur trok, de benoeming kwam af en . . . . die werd dus niet aangenomen. Bij mijn weten was omdat mamma haar beide nog in leven zijnde ouders […] niet achter kon laten.

 

[…]: “Ik heb nooit gehoord dat ’the mother-in-law’ (opoe) gedreigd heeft met zelfmoord. Het past ook niet in mijn beeld dat ik heb van het moment waarop (mogelijk) werd beslist dat de emigratie niet doorging. Hoe was en is dat beeld? Ik kom de voordeur van Burgwal 120 binnen. Pappa staat links in de gang met zijn handen op de rug tegen de muur, hoofd gebogen. Mamma staat rechtop tegenover hem met een blik in de ogen die ik kort daarna de inhoud gegeven heb: ik doe die man wat aan. Niet lang daarna werd ons, kinderen, verteld dat we niet naar Canada zouden gaan. […]

 

Nadat duidelijk werd dat het gezin Prins toch niet zou emigreren kocht Johannes Prins, vermoedelijk in de zomer van 1954, op een veiling een woning aan de Vloeddijk 15 in Kampen. Hij kreeg daarbij hulp van zijn twee broers. Hendrik Prins was de voorlaatste bieder. Hij streek het opgeld op en heeft dat in contanten aan zijn broer en schoonzus uitbetaald. Gerrit Prins bezichtigde de woning om te zien wat er vertimmerd zou moeten worden. Zover kwam het echter niet.

 

Inmiddels was een de woning aan de […] in Kampen vrijgekomen, welke woning door de ouders van Jannetta Hendrika Prins-Bulder als belegging was gekocht en verhuurd. De huurder, de hervormde dominee M. Hanemaaijer, had de huur opgezegd en zou op 5 september 1954 zijn intrede doen in de Hervormde Kerk van Alphen aan den Rijn. De ouders van Jannetta Hendrika Prins-Bulder hebben de woning aan hun dochter en schoonzoon te huur aangeboden en deze stemden in.

 

Eind augustus/begin september 1954 verhuisde het gezin Prins van Burgwal 120 naar […]. Johannes Prins huurde bij Abraham Kale, die op de hoek van de Oudestraat en de oude Hagenkade een rijwielhandel had, voor twee kwartjes per uur een bakfiets om de inboedel over te brengen. Het witte emaille bordje met de naam “Joh. Prins”, dat was gespijkerd op de voordeur van Burgwal 120, werd daarvan afgehaald en verhuisde mee naar het nieuwe adres. Op 6 september 1954 liet Johannes Prins zich en zijn gezin bij de gemeente Kampen inschrijven op het nieuwe adres. De woning aan de Vloeddijk 15 werd in de zomer van 1956 verkocht.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963) uit Kampen, foto uit ca. 1956.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963). Foto aangetroffen op een kampkaart van de Nederlandse Kampeerkaarten Centrale uit 1957.

 

[…] herinnert zich een paar bijzondere uitspraken van zijn vader, bedoeld om vragen van kinderen te ontwijken:

 

Wöör go-j ene?                Nao Klikkies Lene.

Wat go-j döör doen?      Een Moluk oploaten.

 

Oeveule?                            Zesendättig en een mändtien vol.

 

(..., diverse vragen)         Een inpanne op een ölemeule.

 

“Klikkies Lene” stond voor een vrouw met de naam Leene die kliekjes (restjes eten) had.

 

[…] zei geen idee te hebben hoe zijn vader bij deze uitspraken is gekomen: “We waren erg jong nog. Het waren antwoorden op vragen van kinderen die altijd maar blijven vragen.”

 

Johannes Prins (1915-1976) uit Kampen, tekening door Jannetta Hendrika Prins-Bulder 07-02-1960.

 

Johannes Prins (1915-1976), getekend door Jannetta Hendrika Prins-Bulder en gedateerd 07-02-1960.

 

Johannes Prins behaalde de volgende diploma’s en akten: Kweekschool, MO-A-akte Nederlands, LO-akte j (lichamelijke oefening), LO-akte n (Engels), Applicatiecursus Natuurkunde.

 

Johannes Prins uit Kampen geslaagd voor het examen Nederlands M.O.-A, 1960.

 

Gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling, 21-07-1960.

 

Johannes Prins was in Kampen

 

van ca. 1944 tot vermoedelijk eind 1952 onderwijzer aan een protestants-christelijke lagere school, de Dr. W. Nawijnschool aan de Groenestraat 244. [39]

 

van vermoedelijk eind 1952 tot vermoedelijk februari/maart 1955 onderwijzer aan de Gereformeerde Lagere School, uitgaande van de Stichting voor onderwijs naar de leer der Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen, na de oprichting aanvankelijk gehuisvest in lokalen en zaaltjes op verschillende plaatsen in de stad.

 

van vermoedelijk februari/maart 1955 leraar en van 1972/1973 tevens adjunct-directeur, tot 01-09-1976, aan de Gereformeerde school voor U.L.O., na 1968 de Gereformeerde school voor M.A.V.O., uitgaande van de Stichting voor onderwijs naar de leer der Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen, aan de 1e Ebbingestraat 12a, vanaf ca. 1972 1e Ebbingestraat 11-12. [40]

 

van 1959/1960 (of eerder) tot en met 1961/1962 leraar en van 1961/1962 tot en met 1968/1969 docent Alg. Vorm. Ond. (Algemeen Vormend Onderwijs) aan de Gemeentelijke Nijverheidsschool voor Meisjes aan de Rondweg 1. [41]

 

van 1968/1969 tot en met 1969/1970 leraar aan de Avond-U.L.O., na 1968 de Avond-M.A.V.O., waarvan de lessen werden gegeven in het gebouw van de Willem de Zwijgerschool voor Christelijke M.A.V.O. aan de A. toe Boecopsingel 1. [42]

 

 

foto van het personeel van de Gereformeerde school voor U.L.O. in Kampen, links Johannes Prins (1915-1976).

 

Foto. Het personeel van de Gereformeerde school voor U.L.O. in Kampen.

 

Van links naar rechts: Joh. Prins, H.W. Rodink, O. Sierskma, J. van Veelen en K.E. Buffinga.

 

[…]

 

 

Foto. Gereformeerde school voor U.L.O. in Kampen, 1956-1957. Op de foto staan o.a. Oene Sierksma, Johannes Prins en ook zijn oudste dochter.

 

Foto. Gereformeerde school voor U.L.O, examenklas 1956-1957 in Kampen. Op de foto staan o.a. Oene Sierksma (links van de deur), Johannes Prins (voor de deur) en ook zijn oudste dochter.

 

Johannes Prins was van ca. 1955 tot en met 1964 correspondent van het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam. In 1957, bij het invullen van de Volkskundevragenlijst 21, beschreef hij een sage uit Grafhorst die iemand hem had verteld. Deze sage is opgenomen in de Nederlandse Volksverhalenbank:

 

Lange Manje was de heks van Grafhorst. Zij veranderde zich meestal in een heel grote rooie kat. Soms ook in een muis. Mijn zegsman (83 jaar oud) had haar nog heel goed gekend. En hij geloofde nog stellig dat zij een heks was. Als ze ’s avonds of ’s nachts bezig was geweest, liep ze de volgende dag met lappen om hoofd of armen.

 

 

Johannes Prins uit Kampen (op de foto met pijp) tijdens een reis van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging), onder zijn leiding, naar Adenau, Duitsland, in 1958.

 

Foto. Johannes Prins (op de foto met pijp) tijdens een reis van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging), onder zijn leiding, naar Adenau in de Eifel, Duitsland, in 1958.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder was lid van De Varfdeuze, de vereniging voor beoefenaars van de beeldende kunst te Kampen, van 1959, het jaar waarin de vereniging werd opgericht, tot aan haar overlijden in 1963.

 

 

Foto van Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963) uit Kampen tijdens een Rijnreis van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging) in 1960.

 

Foto. Jannetta Hendrika Prins-Bulder tijdens een Rijnreis van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging) in 1960.

 

[…] : “Ik ken geen andere foto waarop mijn moeder deze toch wel kenmerkende bestuderende houding en gezichtsuitdrukking heeft.”

 

 

Foto. Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder uit Kampen in Oostenrijk, waarschijnlijk bij het Bahnhofrestaurant 
in Oetz in Tirol, vermoedelijk begin jaren zestig.

 

Foto. Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder in Oostenrijk, waarschijnlijk bij het Bahnhofrestaurant in Oetz in Tirol, vermoedelijk begin jaren zestig.

 

 

foto van Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder uit Kampen, op een vakantie in vermoedelijk 1961.

 

Foto. Johannes Prins en Jannetta Hendrika Prins-Bulder, op een vakantie in vermoedelijk 1961.

 

 

Foto van Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963) uit Kampen, 1962.

 

Foto. Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963) in de tuin van […] in Kampen, 1962.

 

 

Foto van Jannetta Hendrika Prins-Bulder uit Kampen (1910-1963).

 

Foto. Jannetta Hendrika Prins-Bulder (1910-1963). Foto gemaakt in 1962/1963.

 

 

Johannes Prins uit Kampen reisleider van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging), 1963.

 

Johannes Prins uit Kampen reisleider van de GRV (Gereformeerde Reisvereniging), 1963.

 

Gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling, 06-03-1963.

 

Jannetta Hendrika Prins-Bulder is op 10-10-1963 begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

Johannes Prins hertr. […]

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

 

pasfoto van Johannes Prins (1915-1976) uit Kampen.

 

Foto. Johannes Prins (1915-1976).

 

In 1972/1973 werd Johannes Prins benoemd tot adjunct-directeur van de Gereformeerde school voor M.A.V.O. aan de 1e Ebbingestraat 11-12 in Kampen.

 

[…]: “De status van adjunct-directeur vond meester Prins waarschijnlijk best vanwege de hogere salariëring. Maar van de wekelijkse lesuren er acht in een apart kamertje achter een bureau gaan zitten, daar had hij geen zin in. Hij was schoolmeester en hij stond het liefst voor de klas, heeft hij mij letterlijk gezegd.

 

 

Foto. Gereformeerde school voor M.A.V.O. in Kampen, klas 4a, 1973-1974. Op de foto staan o.a. 
Johannes Prins (1915-1976) en een leerlinge die later met een van zijn kleinzonen zou trouwen.

 

Foto. Gereformeerde school voor M.A.V.O. in Kampen, klas 4a, 1973-1974. Op de foto staan o.a. Johannes Prins (1915-1976) en een leerlinge die later met één van zijn kleinzonen zou trouwen.

 

[…]

 

Johannes Prins is op 06-09-1976 begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

Onder anderen […] sprak de aanwezigen bij de begrafenis toe. Hij besloot met de woorden: “Papa zou gezegd hebben: “Er is nog veel werk te doen”.”

 

Op 13-08-2015 herdacht de familie de 100e geboortedag van Johannes Prins. Op het Kampereiland en in Kampen werd op 22-08-2015 een feestelijke familiebijeenkomst gehouden.

 

 

XIam BERENDJE PRINS (van Xaj), geb. Kampen 27-04-1924, tr. Kampen 06-02-1946

 

ROELOF VAN DER STEEGE, geb. Grafhorst 12-02-1916, zoon van Hendrik Harms van der Steege en Hendrikje Rook.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[…]

 

Hendrik Harms van der Steege is veehouder (1914). Hendrikje Rook is zonder beroep (1914, 1955).

 

Roelof van der Steege pacht op het Kampereiland erf 54, het tweede erf van het Nijland, van P1947 tot P1974 (aanvang pachtperiodes: P1947, P1952, P1954, P1955, P1956, P1957, P1969). Zijn schoonvader kreeg dit erf in P1923 in pacht. [43]

 

De pacht van erf 54 is per P1974 voortgezet door Hendrik Harm van der Steege.

 

 

XIan JAN PRINS (van Xap), geb. Kampen 28-03-1926, ovl. 22-05-2006, tr.

 

JENTJE VAN ITTERSUM, geb. 12-10-1935, ovl. 06-02-1985, dochter van … van Ittersum en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Jentje van Ittersum en Jan Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIao LUBBERTUS ALBERT PRINS (van Xap), geb. Kampen 31-07-1929, tr. IJsselmuiden 18-11-1960

 

JENTJE BERGMAN, geb. IJsselmuiden 20-05-1937, dochter van Siemen Bergman en Adolfina van der Kamp.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Lubbertus Albert Prins pacht op het Kampereiland erf 25, van P1961 tot P1995 (aanvang pachtperiodes: P1961, P1969, P1975, P1981, P1987, P1993. [44]

                                                                         

Hendrik Siemen Prins, een zoon van Lubbertus Albert Prins, pacht erf 25 vanaf P1995. [45]

 

 

XIap JAN PRINS (van Xar), geb. 21-10-1927, tr. 12-12-1956

 

BERENDJE VAN ’T OEVER, geb.  18-07-1929, dochter van … van ‘t Oever en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

 

XIaq MARTEN PRINS (van Xar), geb. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 14-07-1930, tr. 16-10-1964

 

ALI POSTMA, geb. Sukabumi, Java, Nederlandsch Oost-Indië 09-02-1938, dochter van … Postma en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 


XIar LUBBERTUS ALBERT PRINS (van Xar), geb. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 08-08-1934, tr. 04-09-1963

 

JANNY VAN SOEST, geb. Woudenberg 12-05-1937, dochter van … van Soest en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

 

XIas MARGARETHA GEERTRUIDA PRINS (van Xaz), geb. ’s-Gravenhage 23-01-1915, ovl. Warmond 25-11-2004, tr.

 

RUTGER KATTENWINKEL, geb. Kampen 03-09-1913, ovl. Soest 20-12-2002, zoon van … Kattenwinkel en …

 

Margaretha Geertruida Prins is Nederlands Hervormd (1915). [46]

 

 

Noten bij Generatie XI

 

1. BS Kampen 02-02-1882: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. BS Kampen 20-11-1882: Roelof Prins woont i>te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan het Bolwerk, wijk drie, nummer vier honderd tweeAalt Prins is geb. Kampen 19-11-1882 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 24-12-1883: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan het Bolwerk, wijk drie, nummer vier honderd twee A. Dirk Jan Prins is geb. Kampen 22-12-1883 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 28-02-1884: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Aalt Prins is ovl. Kampen 27-08-1884, in het huis staande te Kampen, aan het Bolwerk, wijk vier, nummer vier honderd twee A. BS Kampen 23-07-1885: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan de Buiten Nieuwstraat, wijk vier nummer drie honderd dertien. Aaltje Prins is geb. Kampen 23-07-1885 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 16-10-1885: Roelof Prins, Aaltje Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Aaltje Prins is ovl. Kampen 16-10-1885, in het huis staande te Kampen, aan de Buiten Nieuwstraat, wijk vier, nummer drie honderd dertien. BS Kampen 20-05-1887: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan de Groenestraat, wijk twee nummer negen en zestig d. Johanna Prins is geb. Kampen 19-05-1887 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 01-11-1888: Roelof Prins woont te Kampen. BS Kampen 10-05-1889: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan de Groenestraat, wijk drie nummer negen en zestig d. Hendrik Prins is geb. Kampen 09-05-1889 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 18-11-1889: Roelof Prins, Hendrik Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Hendrik Prins is ovl. Kampen 17-11-1889, in het huis staande te Kampen in de Patrimoniumsteeg, nummer zeven. BS Kampen 24-12-1890: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan de Patrimoniumsteeg, nummer veertien. Hendrikje Prins is geb. Kampen 23-12-1890 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 23-03-1893: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan den Cellesweg. Aalt Prins is geb. Kampen 23-03-1893 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 10-10-1894: Roelof Prins, Aalt Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Aalt Prins is ovl. Kampen 09-10-1894, in het huis staande te Kampen aan den Cellesweg, nummer negen. BS Kampen 12-07-1895: Roelof Prins woont te Kampen. Hendrika Willemina Ringoir woont te Kampen, aan de Valkstraat. Elisabeth Prins is geb. Kampen 12-07-1895 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 15-09-1900: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Peter Hendrik Prins en Jantje Prins zijn geb. Kampen 15-09-1900 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan de Groenestraat. BS Kampen 22-12-1903: Roelof Prins, Jantje Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Kampen. Jantje Prins is ovl. Kampen 19-12-1903, in het huis staande te Kampen aan de Rozenstraat, nummer zes. BS Apeldoorn 08-04-1909: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Apeldoorn. BS Amsterdam 29-03-1911: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Zutphen. BS Apeldoorn 16-11-1911: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Apeldoorn. BS Deventer 09-10-1918: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir wonen te Deventer.

BS Deventer 12-01-1922: Roelof Prins woont te Deventer. Hij is ovl. Deventer 11-01-1922 alhier. BS Deventer 18-05-1927: Hendrika Willemina Ringoir zonder beroep woont te Deventer. BS Zutphen 20-06-1932: Hendrika Willemina Ringoir woont te Apeldoorn. Zij is ovl. Apeldoorn 18-06-1932 in deze gemeente.

2. BS Kampen 01-11-1888: Elizabeth Prins en Derk Jan ten Hoove wonen te Kampen. BS Kampen 07-09-1905: Derk Jan ten Hoove woont te Kampen. BS IJsselmuiden 29-11-1928: Dirk Jan ten Hoove woont te Kampen. BS Kampen 26-01-1939: Derk Jan ten Hoove woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 26-01-1939 in deze gemeente. BS Kampen 14-06-1944: Elizabeth Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 12-06-1944 in deze gemeente.

3. BS Kampen 07-09-1905: Jentje Prins en Jan Stoel wonen te Kampen. BS Kampen 28-05-1907: Jentje Prins en Jan Stoel wonen te Kampen. Albert Jan Stoel is geb. Kampen 28-05-1907 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize in de Wagemakerssteeg. BS IJsselmuiden 29-11-1928: Jentje Prins en Jan Stoel wonen te Kampen. BS Kampen 31-08-1953: Jan Stoel woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 28-08-1953 in deze gemeente. BS Kampen 22-10-1955: Jentje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 21-10-1955 in deze gemeente.

4. BS Grafhorst 25-06-1914: Kobus Prins woont te Grafhorst. BS Grafhorst 04-11-1915: Kobus Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. BS Grafhorst 11-02-1920: Kobus Prins, Evert Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. Evert Prins is ovl. Grafhorst 11-02-1920 in het huis staande te Grafhorst, wijk één nummer twintig. BS Grafhorst 25-03-1920: Kobus Prins, Gerrit Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. Gerrit Prins is ovl. Grafhorst 24-03-1920 in het huis staande te Grafhorst, wijk één nummer twintig. BS Grafhorst 20-02-1926: Kobus Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. Neeltje Rook is Grafhorst 20-02-1926 bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk ons als levenloos wordt aangegeven in het huis staande te Grafhorst, Wijk een, nummer twintig. BS Grafhorst 09-04-1927: Kobus Prins, Gerrit Jan Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. Gerrit Jan Prins is ovl. Zwolle 02-04-1927. BS Grafhorst 11-05-1928: Kobus Prins, Harm Prins en Neeltje Rook wonen te Grafhorst. Harm Prins is ovl. Grafhorst 10-05-1928 in het huis staande te Grafhorst, Wijk een, nummer twintig. BS IJsselmuiden 09-11-1943: Neeltje Rook woont te IJsselmuiden. Zij is ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 08-11-1943 in deze gemeente te Grafhorst. BS IJsselmuiden 23-04-1956: Kobus Prins woont te IJsselmuiden. Hij is ovl. IJsselmuiden 20-04-1956 in de gemeente IJsselmuiden.

5. BS Grafhorst 25-06-1914 Aaltje Prins en Jan van der Steege wonen te Grafhorst. BS Grafhorst 10-01-1922: Jan van der Steege woont te Grafhorst. BS Grafhorst 01-11-1924: Aaltje Prins, Jan van der Steege en Hendrik Jan van der Steege wonen te Grafhorst. Hendrik Jan van der Steege is ovl. Grafhorst 31-10-1924 in het huis staande te Grafhorst, Wijk een nummer honderd en elf.

6. BS Grafhorst 10-01-1922: Gerrit Prins woont te Grafhorst. Geertje Vinke woont te Kampen. BS Grafhorst 08-01-1926: Gerrit Prins, Aaltje Prins en Geertje Vinke wonen te Grafhorst. Aaltje Prins is ovl. Grafhorst 08-01-1926 in het huis staande te Grafhorst, Wijk een, nummer honderd negen en twintig. BS Grafhorst 19-08-1930: Gerrit Prins, Evertje Prins en Geertje Vinke wonen te Grafhorst. Evertje Prins is ovl. Grafhorst 18-08-1930 in het huis staande te Grafhorst, Wijk een, nummer honderd drie en vijftig. BS Grafhorst 22-05-1936: Gerrit Prins, Alfijtha Prins en Geertje Vinke wonen te Grafhorst. Alfijtha Prins is ovl. Grafhorst 20-05-1936 in deze gemeente.

7. Volgens Roel Post uit IJsselmuiden: Oude postkantoor ( links) Hiervoor staat Hermien van Asselt geboren in 1954. Links staat Geertien Prins – Vinke ( 21-01-1986 tot 25-11-1976). Geertje Prins-Vinke staat niet zoals bij de foto staat links, maar moet RECHTS zijn.

8. BR ’s-Gravenhage 1913-1939: Johannes Veldhuis vertrekt 08-03-1927 naar Kr. Gest. Bloemendaal en keert terug 31-10-1928. BS ’s-Gravenhage 02-05-1934: Geertje Lammina Prins woont alhier.

9. BR ’s-Gravenhage 1913-1939.

10. BR ’s-Gravenhage 1913-1939. BS ’s-Gravenhage 02-05-1934: Hendrik Gerrits Prins en Anna Maria Veldhuis wonen alhier.

11. BR ’s-Gravenhage 1913-1939.

12. BS Avereest 13-06-1930: Wilhelm Prins woont te Semarang (Nederlands Indië). Hermina Hendrika Geul woont te Balkbrug, gemeente Avereest.

13. BR Kampen 13-06-1904: Antonia Prins vertrekt naar ’s-Gravenhage. BR Kampen 03-11-1904: Antonia Prins ingeschreven, komende van ’s-Gravenhage. BS Kampen 07-03-1912: Antonia Prins en Koenraad van der Kamp wonen te Kampen. BS Kampen 09-08-1917: Koenraad van der Kamp woont te Kampen. BS Kampen 10-03-1959: Koenraad van der Kamp woont  te Kampen. Hij is ovl. Kampen 19-03-1959 in deze gemeente.

14. BR Kampen 21-06-1907: Willemina Prins ingeschreven, komende van ’s-Gravenhage. BR Kampen 03-08-1914: Willemina Prins ingeschreven, komende van Utrecht. BR Kampen 01-05-1919: Willemina Prins en Gerrit Schinkel wonen te Kampen. BS Kampen 04-08-1952: Willemina Prins woont te Kampen. Willemina Prins is ovl. 03-08-1952 in deze gemeente.

15. BR Kampen 08-07-1908: Hendrina Prins vertrekt naar Zwolle. BS Kampen 09-08-1917: Hendrina Prins en Johannes Bernardus Schinkel wonen te Kampen. BS Kampen 17-09-1924: Hendrina Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 15-09-1924 in de gemeente Kampen.

16. BS Kampen 26-11-1925: Gerhardus Prins en Harmpje ten Hoove wonen te Kampen. BS Kampen 24-12-1945: Gerhardus Prins, Harmpje ten Hoove en Harmpje Prins wonen te Kampen. Harmpje Prins is ovl. Kampen 23-12-1945 in deze gemeente.

17. BS Kampen 23-08-1923: Pieter Kale woont te Kampen. BS Kampen 14-10-1926: Pieter Kale woont te Kampen. BS Kampen 06-02-1930: Pieter Kale woont te Kampen. BS Kampen 16-10-1930: Pieter Kale woont te Kampen. BS Zwolle 20-12-1932: Pieter Kale woont te Kampen. BS Kampen 28-06-1934: Lammerdina Geertruida Prins en Pieter Kale wonen te Kampen.

18. http://members.home.nl/g-wessels/museumboerderij/agenda.html, 12-11-2013.

19. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 24.

20. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 24.

21. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 241.

22. Overlijdensadvertentie Jan Prins.

23. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 242.

24. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 242.

25. BS Kampen 14-09-1933: Petertje Prins en Kers van der Stouwe wonen te Kampen.

26. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 47.

27. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 47.

27a. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 154.

28. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 109.

29. BS Kampen 21-05-1958: Jantje Prins en Cornelis Rook wonen te Kampen.

30. Citaat uit Johan Prins, Storm over het Kampereiland, in: Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta jaargang 36, nr. 2, oktober 2011, 8-14, waarin is geciteerd uit Erfnummer 32 (juli 1996), een kwartaaluitgave van Stichting Kampereiland.

31. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 139.

32. BS Kampen 29-04-1926: Hendrik Brink woont te Kampen.

33. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 170.

34. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 04-11-1941.

35. Historisch Centrum Overijssel, Archief Kamer van Koophandel, Handelsregister, toegangsnummer 0232.2, doosnummer 0197, dossiernummer 06454.

36. Johan Prins, Afscheid meester Bergsma, in: Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta, jaargang 38, nr. 3, september 2013, 17-19.

37. Marclo’s Chronyke, jaargang 13, nummer 1, april 2010, uitgegeven door Stichting Heemkunde Markelo, 15.

38. Marclo’s Chronyke, jaargang 13, nummer 1, april 2010, uitgegeven door Stichting Heemkunde Markelo, 23-27.

38a. H.H. Rutgers, ‘Tweede deel. Over de geschiedenis van de schoolvereniging 1928-1978’ in: Van Zorg en Zegen. Over de geschiedenis van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Kampen. Uitgegeven bij gelegenheid van haar 125-jarig bestaan (Kampen z.j. (1978)), 43-68, aldaar 51.

39. J. Prins, ‘Klas 6 dr. Nawijnschool 1953/54’ in: Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta, jaargang 38 nr. 1, maart 2013, 20-21.

40. Een klassenfoto uit het schooljaar 1956/1957 waarop o.a. Johannes Prins staat met zijn oudste dochter en collega O. Sierksma, www.schoolbank.nl, geraadpleegd 27-05-2015. Kamper Almanak 31 october 1959-1960, 48; Kamper Almanak 31 october 1960-1961, 48; Kamper Almanak 30 okt. 1961-1962, 48; Kamper Almanak 30 okt. 1962-1963, 48; Kamper Almanak 30 okt. 1963-1964, 46-47; Kamper Almanak 30 okt. 1964-1965, 43; Kamper Almanak 30 okt. 1965-1966, 44; Kamper Almanak 30 okt. 1966-1967, 46; Kamper Almanak 30 okt. 1967-1968, 47; Kamper Almanak 30 oktober 1968-1969, 29; Kamper Almanak 30 oktober 1969-1970, 33; Kamper Almanak 29 oktober 1971-1972, 33; Kamper Almanak 30 oktober 1972-1973, 37; Kamper Almanak 30 oktober 1973-1974, 38; Kamper Almanak 30 oktober 1974-1975, 38; Kamper Almanak 1975-1976, 40; De aanstelling tot leraar en adjunct-directeur kan zijn ingegaan vóór het schooljaar.

41. Kamper Almanak 31 october 1959-1960, 46; Kamper Almanak 31 october 1960-1961, 46; Kamper Almanak 30 october 1961-1962, 46; Kamper Almanak 30 october 1962-1963, 46; Kamper Almanak 30 october 1963-1964, 44; Kamper Almanak 30 okt. 1964-1965, 50; Kamper Almanak 30 okt. 1965-1966, 52; Kamper Almanak 30 okt. 1966-1967, 54; Kamper Almanak 30 okt. 1967-1968, 55; Kamper Almanak 30 oktober 1968-1969, 37. Een eerdere Kamper Almanak dan 1959-1960 is niet geraadpleegd. De aanstelling kan zijn ingegaan vóór het eerstgenoemde schooljaar. Het ontslag kan zijn ingegaan tijdens het laatstgenoemde schooljaar.

42. Kamper Almanak 30 oktober 1968-1969, 28; Kamper Almanak 30 oktober 1969-1970, 32. De aanstelling kan zijn ingegaan vóór het eerstgenoemde schooljaar. Het ontslag kan zijn ingegaan tijdens het laatstgenoemde schooljaar.

43. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 219.

44. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 98.

45. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 98.

46. BR ’s-Gravenhage 1913-1939.

 

 

Bronnen bij Generatie XI