Welkom op deze website!


Reacties en contact:  prinsoldebroekkampen@ziggo.nl

 

Van wie ben jij er één?

 

Om te starten kun je één van jouw voorouders zoeken in Generatie I tot en met XIII.

 

Verder zoeken gaat gemakkelijk:

 

(zie IXb) : de ouders zijn te vinden in de negende generatie, onder de letter b.

 

volgt Xc   : het kind is te vinden in de tiende generatie, onder de letter c.

 

Kun je geen jouw bekende voorouder vinden?

 

Stuur ons dan een mail, dan kijken wij voor je na of jouw voorouders eventueel op deze website te vinden zijn.

 

Vermeld in je mail je naam, je geboortedatum en de namen van je ouders en grootouders.

 

De informatie op deze website wordt jaarlijks op 15 januari ververst. Noteer deze datum in je agenda!

 

Veel plezier!

 

PrinsOldebroekKampen

 

 

foto van aalt prins, zoon van hendrik prins, geboren op het kampereiland in kampen, en zijn eerste vrouw matje van 
de streek

 

De familie Prins uit Oldebroek en Kampen

 

De geschiedenis van de familie Prins uit Oldebroek en Kampen beslaat enkele eeuwen en heeft haar oorsprong in Oldebroek. Aanvankelijk bleven veel Prinsen in Oldebroek wonen, later vertrekken enkelen naar Kampen en ook naar elders. De familie Prins is in de loop van de tijd fors in omvang gegroeid.

 

Hoe is dat zo gekomen? We gaan enkele eeuwen terug in de tijd.

 

Oldebroek is in de zeventiende eeuw een kerkdorp in Gelderland vlakbij de grens met Overijssel. Hier woonde woont Morre Jans met zijn gezin. Morre is de zoon van Jan. Met deze Jan begint de geschiedenis van de familie Prins. Wij weten over Jan niet veel meer dan dat hij ergens rond 1565 kan zijn geboren.

 

In het begin van de zeventiende eeuw, hebben veel mensen in Oldebroek hun bestaan in de landbouw. Er zijn veel kleinschalige boerenbedrijfjes, vaak een mix van veeteelt en akkerbouw. Oldebroekers zijn, net als in de eeuwen daarvoor, nog volop bezig met het ontginnen van woeste gronden. Heidevelden worden geschikt gemaakt voor akkerbouw.

 

Stel je eens voor dat je met een punthaak aan een steel heideplaggen kapot moest slaan. Dit zware werk moest eerst gedaan worden voordat je jezelf van een akker en een inkomen kon voorzien.

 

Boerderijen, hoe kleinschalig ook, werden bewoond door verscheidene generaties. Familieleden op nabij gelegen erven boden elkaar hulp. Boerenfamilies waren sterk aan hun grond gebonden. Daarbij veranderde de primair op landbouw gerichte samenleving maar langzaam. Landbouwtechnieken bleven soms eeuwenlang dezelfde, zelfs tot aan de industriële revolutie in de loop van de negentiende eeuw.

 

Het voorgaande verklaart voor een deel waarom opeenvolgende generaties van de familie Prins in Oldebroek en in de directe omgeving van Oldebroek zijn blijven wonen.

 

Voor het eerst in 1676 komt de naam Prins in Oldebroek voor. Hendrik Evertsen, een achterkleinzoon van de bovengenoemde Jan, wordt in dat jaar lid van de Gereformeerde Kerk van Oldebroek. De koster van Oldebroek maakt hiervan een aantekening. Hij noteert bij de naam van Hendrik Evertsen dat hij “Prinsjen” wordt genoemd. Vanaf dat moment is Prins als geslachtsnaam in gebruik.

 

In het tweede kwart van de achttiende eeuw verhuizen enkele Prinsen van Oldebroek naar Kampen. Aalt Tijmens Prins, een kleinzoon van Hendrik Evertsen Prins, wordt pachter van een stadserf op het Kampereiland. Deze Aalt Tijmens Prins krijgt veel kinderen die, eenmaal opgegroeid, ook grote gezinnen stichten.

 

Mogelijk speelt een rol dat de kindersterfte in meer gegoede kringen, waartoe Aalt Tijmens Prins zeker behoorde, lager is dan gemiddeld. Het frisse water en de frisse lucht op het Kampereiland spelen ook een grote rol. Het valt tijdgenoten al op dat men in de stad een grotere kans had een ziekte op te lopen dan op het platteland.

 

Bij het voorgaande komt nog dat in sommige gezinnen, het zal toeval zijn, vrijwel alleen jongens zijn geboren. Aldus stammen veel Prinsen, en via vrouwelijke lijnen ook velen met andere achternamen, af van Aalt Tijmens Prins.